Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Två beslut från Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har tagit två beslut gällande anmälan till bestraffning.

KAIS Mora IF:s Johanna Hultgren stängs av en (1) match efter en incident i den första SM-kvartsfinalen mot Jönköping.

Juridiska nämnden skriver bland annat i beslutet:
"JN konstaterar vidare att en vårdslös tackling som sker i en spelsituation där avsikt att skada inte föreligger ska rubriceras så som ett otillbörligt uppträdande enligt 14 kap 2 § 7 punkten Riksidrottsförbundets stadgar (jfr Riksidrottsnämndens beslut 815/16-14).
...
Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Johanna Hultgrens förseelse ska motsvara bestraffning i form av avstängning motsvarande en (1) match beräknat på det lag hon deltog i vid anmälningstillfället."

Läs hela beslutet.

 

IKSU:s Amanda Delgado Johansson stängs av en (1) match efter en incident i den första SM-kvartsfinalen mot Dalen.

Juridiska nämnden skriver bland annat i beslutet:
"JN konstaterar inledningsvis att det är utrett att Amanda Delgado Johansson medvetet och med klubban som tillhygge slår mot sin motspelare. Delgado Johansson riktar slaget i höft/maghöjd och träffar därvid motspelaren på handen. Slaget åsamkar i vart fall smärta.

JN finner att Amanda Delgado Johansson har gjort sig skyldig till våld enligt 14 kap 2 § 8 punkten Riksidrottsförbundets stadgar.

Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Amanda Delgado Johanssons förseelse ska motsvara bestraffning i form av avstängning motsvarande en (1) match beräknat på det lag hon deltog i vid anmälningstillfället."

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55