Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tävlingskongressen går av stapeln 2 december i Uppsala

Tävlingskongressens syfte är att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen ska också fastställa tävlingsbestämmelserna för kommande säsong.

Alla handlingar, motioner och förslag, kommer att skickas till berörda parter senast den 1 månad innan kongressen, då kan även fullmakterna för ombud registreras.

Tävlingskongressen 2018 kommer hållas den 2 december i Uppsala.

Sista dagen för att lämna in motioner till tävlingskongressen är 3 september.

Motioner skickas in till Linda Noppa.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 16:58