Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2019/20

Vid Svenska Innebandyförbundets Tävlingskongress 2018 fastställdes de Tävlingsbestämmelser (TB) som gäller fr o m 1 juli för spelåren 2019/20 och 2020/2021. Det innebär bland annat följande nyheter och förtydliganden.

Ta del av tävlingsbestämmelserna i sin helhet.
Mer information om våra övriga tävlingsregler.

Ungdomsspelare i seniorlag
Kap 2 §1 a. Med individuell och behovsprövad avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.
Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.
Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match, samt ska behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad dispensansökan).
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag administrerade av SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior.
Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie.

RIG-/NIU-elever
Kap 2 §5 4 st. RIG/NIU-elev som fyllt 18 år och går sitt sista år på gymnasiet har rätt att teckna Avtal för spelare fr.o.m. 1 maj.

Kap 2 §10 7 st. Övergång till den senaste föreningen som spelaren representerade innan påbörjade studier för RIG/NIU elev ska vara avgiftsfri för elev som avslutat sina studier.

Turneringar
Kap 3 §2 b. 2 st. I barnidrott får det inte koras slutsegrare i turneringar. Poängberäkning, tabell och skytteliga får inte förekomma.

Kap 3 §2 b. 3 st. Penningpriser eller priser med ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får inte förekomma i barnidrott eller tävlingar för ungdomsspelare.

Barnidrott: Spelare utövar barnidrott t. o. m. det spelår spelaren fyller 12 år.

Skyddsglasögon
Kap 4 §8a. Spelare som deltar i tävling avsedd för åldersklass* röd, 16 år eller yngre, ska bära godkända skyddsglasögon.

Spelare med särskilda skäl omfattas av en generell dispens från detta krav.

Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras med glasögon).

*Samtliga spelare i klasserna grön, blå och röd eller motsvarande, ska bära skyddsglasögon vid match. Detta gäller oavsett spelarens födelseår.

Glasögonkravet gäller exempelvis i Distriktslags-SM 16 år samt P16 SM (USM).
Glasögonkravet gäller inte i exempelvis JAS eller Damer/Herrar div 3.

Grön klass 0-9 år
Blå Klass 9-12 år
Röd klass 12-16 år
Bakgrunden till detta är att regelhandboken föreskriver att spel utan glasögon ska innebära en två minuters utvisning om inte spelare sätter på sig glasögon efter uppmaning från domare.
Samma regler ska gälla för samtliga spelare på planen under en match.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55