Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ta chansen att påverka Regelhandboken

Fram till 20 december 2019 kan alla lämna förslag på förändrade regler till den nya Regelhandboken som ska gälla från den 1 juli 2022.

De förslag som kommer in bearbetas i ett första skede av Svenska Innebandyförbundet. Förslagen som sedan SIBF väljer att gå vidare med föreslås för Internationella Innebandyförbundet, som i sin tur i en separat process beslutar vilka förslag som införs i Regelhandboken 2022.

Här kan du föreslå regelförändringar

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56