Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) utvecklas

Svensk Innebandy arbetar just nu på att uppdatera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Anpassningarna ska påverka utbildningsstruktur, utbildningarnas innehåll och så klart genomförandet.

Under de senaste åren har Svensk Innebandy skapat en bättre utbildningskultur för tränare på grön, blå och röd nivå. Nu uppdateras SIU och utbildningarna för att ytterligare förtydliga Svensk Innebandys syn på lärande och det pedagogiska ledarskap som krävs för att rekrytera och behålla spelare.

Idrottsforskare, aktiva tränare, personal i distrikten och kursledare har alla varit med och bidragit i förändringsarbetet av SIU. Svensk Innebandy har även synkat med RF/SISU om vilka idrottsövergripande utbildningar som är på gång och som skulle kunna integreras i SIU.

Förändringarna kommer att påverka hur begreppen Människan – Atleten – Innebandyspelaren används, hur vi ser på lärande och i vilken miljö det sker på bästa sätt. Samt hur innehållet i Människan och Atleten integreras med spelet innebandy på ett tydligare sätt.

En del av förändringarna sker redan till säsongen 2018/19, exempelvis:

- I samarbete med SISU Idrottsböcker startar vi upp en utbildningsportal där vi samlar allt vårt utbildningsmaterial och som öppnar upp för mer rörligt material. Det innebär också att det tryckta materialet försvinner. Tillgång till utbildningsportalen ges genom att via Idrottsbokhandeln köpa en folder med inloggningsuppgifter.

- En ny Grundutbildning för både barn/ungdom (grön, blå och röd) och junior/senior (brun och svart). Dessa är klara sista veckan i augusti. Utbildningsmaterialet finns då tillgängligt i utbildningsportalen.

- Fördjupningsutbildningarna på grön, blå och röd nivå görs om till stegutbildningar i två steg på varje nivå. För att på ett bättre sätt integrera de olika utbildningsdelarna på varje nivå. Dessa utbildningar lanseras under säsongen 2019/2020.

- Nuvarande fördjupningsutbildningarna Innebandyspelaren, Spelsystemet och Målvakten pausas för att innehållet är motstridigt mot innehållet i SIU 2.0. Dessa ersätts med temautbildningar som kommer arrangeras av distriktsförbunden. Temautbildningarnas innehåll kommer att utgå ifrån ett helhetsperspektiv kring innebandy med spelet i centrum, och fungera som en brygga mellan innehållet i den nya Grundutbildningen och de kommande stegutbildningarna.

- På samma sätt pausas och ersätts Brun utbildning under kommande säsong med en temautbildning för junior- och seniortränare.

- Fördjupningsutbildningarna Människan och Atleten genomförs som vanligt, men utbildningsmaterialet läggs in i utbildningsportalen i stället för i tryckt format.

- Svart utbildning kommer att ges i två steg där varje steg pågår under en längre tid. 

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2018-09-06, kl 15:23