Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Svensk Innebandy nysatsar på inkludering

Svensk Innebandys övergripande mål för år 2030 är att innebandy ska vara en sport som alla ska kunna engagera sig i. Därför har Svenska Innebandyförbundet anställt Inez Rehn som inkluderingsansvarig.

Rollen är helt ny och är till för att sätta större fokus på målgrupper som är svagt representerade inom innebandyn. Rehns arbetsuppgifter kommer bland annat vara att hitta redan påbörjade initiativ som kan vara värda att inspirera och sedan erbjuda andra föreningar ett förslag på hur de kan gå till väga. Det kan också handla om att testa helt nya idéer.

- Till en början kommer jag att jobba mycket med motionsinnebandy eftersom det är en väldigt viktig målgrupp för oss. För att Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) ska fungera fullt ut behövs motionsdelen, säger Inez Rehn.

Rehn kommer senast från Budo och Kampsportförbundet som samordnare och koordinator, där hon hjälpt föreningar och haft kontakt med kommunen. Rehn har dessutom sedan länge varit aktiv som både tränare och utövare inom Svenska Cheerleadingförbundet där hon har uppdrag som utbildare och är ansvarig för en ledarutbildning.

- Det görs många bra saker runt inom Svensk Innebandy som andra kan inspireras och lära sig av samtidigt som vi både på kort och lång sikt, för att vara en inkluderande idrott, behöver se över allt från våra regler till hur vi exempelvis ställer frågan om någon vill vara med. Det här är en utmaning som jag känner mig inspirerad att ta mig an tillsammans med alla medarbetare och ideella runt om i landet.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56