Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Svensk Innebandy inför videogranskning i SSL

En professionell och konsekvent bedömning, samt för att undvika situationer där klubbarna tvingas anmäla varandra för att rättvisa ska kunna skipas, är viktigt för Svenska Superligan (SSL). Därför införs i SSL under säsongen 2016/2017 ett nytt arbetssätt, granskning av videomaterial (VG), som ett komplement till den ordinarie anmälan till bestraffning.

– Vi har tillsammans med SSL-klubbarna arbetat fram ett koncept som vi kommer att testa i år, säger Magnus Fantenberg, tävlingschef.

Tävlingsutskottet utser en videogranskare som har i uppgift att titta på situationer som rapporterats in.

– Det är lagen och domarna i den aktuella matchen som har möjlighet att rapportera händelser till videogranskaren. Tredje part kan alltså inte anmäla händelser till videogranskaren, fortsätter Fantenberg.

Om videogranskaren anser att det är en situation som bör anmälas till bestraffning rekommenderar videogranskaren Tävlingsutskottet att göra det. Det är tävlingschefen som gör anmälan till bestraffning.

När en anmälan till bestraffning har gjorts är det den vanliga tågordningen som gäller för dessa ärenden så när som på att parterna endast har fem dagar på sig att yttra sig.

Föreningarna i SSL herr och dam har kommit överens om att inte överpröva videogranskarens beslut, det vill säga om videogranskaren inte anser att en anmälan till bestraffning ska göras så ska föreningen acceptera det beslutet. 

Foto: Per Wiklund 

short_text    Publicerat av Caroline Hedelund 2020-10-06, kl 11:55