Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Succé för nytt träningskoncept

Floorball Fitness erbjuder sedan den 17 mars ett komplett och enkelt träningskoncept för alla som vill spela innebandy och redan är det över 40 innebandyföreningar som tagit del av materialet.   

- Det har mottagits jättebra. Det är många som hört av sig och vill ta del av övningsmaterialet, säger Sarah Jaxell projektledare för Floorball Fitness.   

Skånes Innebandyförbund skapade 2019, tillsammans med Skånes Ishockeyförbund, Handbollsförbund samt RF-SISU Skåne, motionsprojektet Sport Fitness som är ett träningskoncept för idrottsföreningar som vill utveckla sitt träningsutbud och bredda målgruppen. Projektet är delvis finansierat av Framåtfonden och de som arbetar med projektet är Sarah Jaxell och Camilla Rohlén i samarbete med de skånska idrottsförbunden. 

Floorball Fitness är innebandyns tappning av konceptet och erbjuder träning som går att anpassa till alla från nybörjaren till elitspelare och veteraner, och i stort sätt till vilken plats som helst. Projektet bidrar med en tydlig beskrivning av övningar och en enkel struktur på träningspasset utifrån termerna Puls - Power – Play (uppvärmning, styrka och spel). Med den enkla strukturen kan fler träna, fler kan hålla i passet och igenkänningsfaktorn av träningen och idrotten skapar en trygghet som lätt kan attrahera nya medlemmar in i föreningslivet.   

Initialt har målet varit att nå ut till totalt 50 skånska föreningar för handboll, innebandy och hockey, för att under hösten täcka upp större delar av Skåne och även gå ut i andra distrikt för att hjälpa ännu fler föreningar. Förutsättningarna ändrades i och med Covid-19 och säsongen avslutades tidigare än vad som var väntat. Sport Fitness öppnade dock möjligheten för fler att fortsätta spela och materialet som blev tillgängligt digitalt på grund av situationen har nu laddats ned av 100 föreningar varav 41 innebandyföreningar.  

- Det har mottagits jättebra och det är många som hört av sig. Kanske är det på grund av just Covid-19 som gjort att så många föreningar varit tvungna att tänka om och Sport Fitness har kunnat erbjuda ett anpassat träningsupplägg som gjort det möjligt att utföra träningen utomhus, säger Jaxell och fortsätter:  

- Det är ett bra koncept där tränare och utövare självgående kan sätta ihop ett pass på ett enkelt sätt och erbjuder därmed träning som går att anpassa beroende på målgrupp och ger möjlighet till alla att vara med då det varken är ålders-, köns- eller erfarenhetsbundet. 

Störst intresse är det just nu i Skåne distriktet men Jaxell ser positivt på antalet intresserade föreningar och hoppas på att ännu fler ska vilja ta del av materialet.   

Läs mer om Floorball Fitness

Vid frågor kontakta Sarah Jaxell, projektledare för Sport Fitness, Sarah.Jaxell@skanskidrott.se 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56