Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Stort projekt för att stärka jämställdheten i styrelser

För att ytterligare satsa på jämställdhet inom Svensk Innebandy genomförs i helgen den första delen i det stora projektet Valberedningslyftet.
- Vi vill, genom att satsa på våra valberedningar, nå målet kring att män och kvinnor är representerade med minst 40 procent i distriktens styrelser, säger Hanna Sandberg, kommunikatör på Svensk Innebandy.

Valberedningen sitter på en stor makt då det är de som lägger namnförslag på vilka som ska sitta med i en styrelse.
Svensk Innebandy projekt ”Valberedningslyftet” ska bidra till att män och kvinnor inom Svensk Innebandy långsiktigt har samma makt att forma idrotten och lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.
I helgen genomförs därför den första delen i en utbildning med distriktens valberedningar på Quality Hotel Globe i Stockholm.

- Valberedningen har en betydelsefull och central uppgift då det gäller att föreslå ledamöter till distriktsstyrelsen och följa upp styrelsens arbete. Under dagarna vill vi ge distriktens valberedningar förutsättningar att nå upp till RF:s målsättning med en väl fungerande valberedning där inget kön är representerat med mindre än 40 procent, säger Hanna Sandberg.

Utbildningen syftar att stärka valberedningarna i distrikten i deras arbete, och även höja kunskapsnivån kring jämställdhet, valberedningsarbetet och nätverkande. Det görs för att på lång sikt stärka kunskapsnivån kring jämställdhet och de uppsatta mål som finns hos Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy.

- Vi kommer att kalla till en träff per år där aktuella ämnen kommer att presenteras i föreläsningsform och bearbetas inom gruppen för att ta tillvara den gemensamma kompetensen. Exempel på innehåll är till exempel idrotten ur ett jämställdhetsperspektiv, behovsfrämjande ledarskap och de många faktorer som påverkar valberedningens arbete, säger Sandberg.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55