Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

SSL-spelare anmäld till bestraffning

IBK Dalens Anton Ahlbäck har anmälts till bestraffning av Svenska Innebandyförbundets videogrupp (VG).

En incident i matchen mellan Team Thorengruppen SK och IBK Dalen, 22 november, ligger till grund för anmälan. Anton Ahlbäck anmäldes till bestraffning utifrån följande motivering:

VG bedömer i den aktuella situationen att Ahlbäck har utfört handlingen medvetet. Ahlbäck har under hela situationen möjlighet att ta ett annat val för att minska risken till skada då han även har med sig viss fart in i tacklingen. Ahlbäck löper in i situationen från en vinkel där motståndaren har liten möjlighet att försvara sig själv. Därav får det anses föreligga en förhöjd skaderisk. VG anser därför att händelsen borde renderat i UM3 varvid situationen anmäls till JN.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-11-23, kl 17:59