Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

SSL-spelare anmäld till bestraffning

Två situationer har bedömts av Svenska Innebandyförbundets videogrupp. Mullsjö AIS Jesper Sankell har anmälts till bestraffning.

En incident i matchen mellan Mullsjö AIS och Team Thorengruppen SK, 1 november, ligger till grund för anmälan. Jesper Sankell anmäldes till bestraffning utifrån följande motivering:

Videogruppen bedömer i den aktuella situationen att Sankell har utfört handling medvetet då han har sin vänster arm i en position ut från kroppen som inte kan anses naturlig vid den typen av spelsituation. Sankell stöter eller slår ej med klubban utan för den mot Lidgrens skrev. Lidgren är inte heller bollförare då situationen inträffar. Sankell har således agerat både på ett sätt där risken att skada motspelaren varit hög samt på ett sätt som får anses osportsligt. Videogruppen anser därför att händelsen borde renderat i UM3 varvid situationen anmäls till Juridiska Nämnden.

Den andra situationen, med Mullsjö AIS Joel Ingesson, bedömdes inte vara föremål för en anmälan utifrån denna motivering:

Joel Ingesson har i den upptagna situationen agerat på ett sådant sätt som inte kan bedömas vara UM3. Detta utifrån att Ingesson med låg fart klivit in och ägt ytan framför Svahns löpväg. Ingesson gör inga tendenser till att tackla uppåt mot huvudet samt håller armen mot kroppen. Ingesson har således vidtagit åtgärder för att minska risken för att skada motspelaren. Utifrån uppräknade omständigheter kan situationen inte bedömas som UM3 och därav ska den inte anmälas till Juridiska Nämnden.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-11-03, kl 13:52