Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

SSL-spelare anmäld till bestraffning

Jönköping IK:s Otto Weidman har anmälts till bestraffning av Svenska Innebandyförbundets videogrupp.

En incident i matchen mellan Jönköping IK och Fagerhult Habo IBK, 4 oktober, ligger till grund för anmälan. Otto Weidman anmäldes till bestraffning utifrån följande motivering:

Videogranskningsgruppen bedömer i den aktuella situationen att Weidman har en betydande fart in i situationen. Weidman löper in i situationen från en vinkel där spel mot bollen får anses svårt samt motståndaren har liten möjlighet att försvara sig. Därav får det anses föreligga en förhöjd skaderisk. Weidman har således agerat på ett sätt som skulle renderat i UM 3 under matchen varvid den aktuella situationen anmäls till Juridiska Nämnden.

Den andra situationen bedömdes inte vara föremål för en anmälan utifrån denna motivering:

Filip Åkerblom har i den upptagna situationen varken agerat uppsåtligen eller bedömts tillräckligt vårdslös i sitt agerande för att detta ska anses vara UM3. Detta utifrån att händelsen skett under en naturlig spelsituation där Åkerblom genom hela sekvensen haft bägge händerna på sin klubba och spelat på bollen med klubban. Videogranskningsgruppen har befogenhet att i efterhand anmäla situationer som under match skulle renderat i UM3. Utifrån rådande omständigheter kan situationen inte bedömas som UM3 och därav ska den inte anmälas till Juridiska Nämnden.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-06, kl 11:56