Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

SSL-spelare anmäld till bestraffning

Storvreta IBK:s Robin Nilsberth har anmälts till bestraffning av Svenska Innebandyförbundets videogrupp.

Incidenten inträffade i SSL-matchen mellan Storvreta IBK och Warberg IC 23/11.

Så här skriver Videogruppen bland annat i sin anmälan: Situationen som anmälts tar sin början 00:50 in i den tredje perioden.
Robin Nilsberth har medvetet utdelat en tackling på en motståndare. Tacklingen har utdelats på ett sådant sätt som får bedömas som otillbörligt då det förelegat en risk för skada.

I upptagen videosekvens ses Storvreta IBKs nr 97, Robin Nilsberth löpa från sin backplats mot Warbergs förlängda mållinje där Warberg ICs nr 25, Philip Subiabre befinner sig. Subiabre får en passning från bakom egen förlängd mållinje som han skarvar vidare. Direkt efter skarvningen får Subiabre en tackling från Nilsberth. Tacklingen träffar Subiabres axel

VG anser att Nilsberth har utfört tacklingen medvetet då han vrider upp kroppen för att tackla med sin axel och inte ämnar att sikta på bollen utan endast motståndaren. Nilsberth bör ses som vårdslös i situationen och därför får anses ha agerat otillbörligt. VG har bedömt att tacklingen inte ska anses vara av karaktären blindside. Detta då tacklingen inte utförs mot en spelare som är omedveten om att tacklingen skall ske och således inte kan försvara sig mot tacklingen. I det aktuella fallet ses Subiabre kort innan kontakten med Nilsberth lyfta blicken mot Nilsberths håll samt att Subiabre precis innan tacklingen sätter upp sin arm som skydd mot tacklingen. Utifrån Subiabres agerande får han anses medveten om Nilsberth. Tacklingen träffar Subiabres axel och skall således inte heller beaktas som våld mot huvudet. Vidare får tacklingen tillmätas viss kraft då Nilsberth kommer in i situationen i hög fart men kort innan kontakt kortar av steglängden och således även minskar kraften i tacklingen. Nilsberth har i situationen varit den part som haft bäst översikt över situationen samt att Nilsberth inte har gjort något försök att bryta bollen utan enbart  försökt hindra spelaren från att löpa förbi.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56