Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

SSL-spelare anmäld till bestraffning

Visby IBK:s Mathias Forre har anmälts till bestraffning av Svenska Innebandyförbundets videogrupp.

Incidenten inträffade i SSL-matchen mellan Visby IBK och Linköping IBK 02/11.

Så här skriver Videogruppen bland annat i sin anmälan: I upptagen videosekvens ses Visby IBKs nr 6, Mathias Forre och Linköping IBKs nr 66, Felix Lanver i närkamp med varandra i högra hörnet i spelriktningen på Visbys planhalva. Lanver faller i situationen och blir sittandes vid sarghörnet medan Forre vacklar bakåt något steg innan han återfår balansen. Då Forre ska löpa från situationen väljer Forre först att stampa på Lanvers överkropp. Detta medan Lanver fortsatt är sittandes på golvet och således inte kan freda sig.

VG anser att stampningen utförts medvetet av Forre då han hade tillräcklig balans och tid samt tillräckligt utrymme för att undvika att stampa på motspelaren. Vidare anser VG att Forre har varit likgiltig inför att skada motspelaren i situationen. Detta utifrån att Forre borde insett att en hög skaderisk förelåg vid riktandet av en stampning mot en motspelare som satt ned, dock väljer Forre ändå aktivt att utföra stampningen. VG anser även att kraften i stampningen bör bedöms vara av svagare karaktär.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56