Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Sök kompensationsstöd till föreningen

Idag öppnar första ansökan för kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret 2020.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet (RF) har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:

  • Ansökningsomgång 1 från 15 oktober–26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
  • Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 4. 

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Föreningar kan söka stöd för:

  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande.

Föreningar kan inte söka stöd för:

  • Ersättning för lön eller arvode.
  • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
  • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis träningsläger.

Ansökan

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Den ansökningsomgång som gäller nu är ansökningsomgång 1, mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

I likhet med vårens ansökan är det centralt för ansökan att föreningar kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att föreningarna kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.

Verksamhet som inte går att söka för

Några idrotter har fått i uppdrag av RF att ansöka för högsta serierna vilket i Svenska Innebandyförbundets fall innebär SSL Dam och Herr samt Allsvenskan Dam och Herr. Föreningar som spelar i dessa serier kommer att kontaktas separat för vidare instruktioner om hur ansökan ska gå till.

Mer information om stödet hittar du här:
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

Vid frågor kontakta kompensation@rfsisu.se

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-15, kl 08:00