Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Sista dag för övergång närmar sig

Sista dag för att genomföra en övergång säsongen 2020/21 är den 31 januari. I och med att den 31 januari detta år infaller på en söndag måste övergången vara genomförd inklusive betalning registrerad senast måndag 1 februari kl. 23.59.

Den 31 januari är också sista dag att teckna samarbetsavtal, utlåningsavtal och avtal för dubbel licens. Sådant avtal inklusive registrerad betalning ska vara SIBF tillhanda senast 31 januari kl. 23.59.

Ovanstående gäller all verksamhet oavsett serien är pausad eller är planerad att fortgå under maj och juni.

Beträffande den fortsatta tillämpningen av samarbetsavtal, utlåningsavtal och avtal för dubbel licens efter den 31 januari för föreningar med lag där säsongen är planerad att förlängas är temporära bestämmelser framtagna, se bifogad PDF. Dessa temporära bestämmelser gäller enbart spelare som tillhör lag i pausade serier.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-28, kl 10:03