Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Sista anmälningsdatum till SSL klart

Svenska Innebandyförbundets styrelseledamot Krister Azelius berättar nedan om anmälningstiden till Svenska Superligan 2019/2020.

”På mötet med Riksidrottsförbundet, elitföreningarna och distrikten den 13 februari bestämdes att medlingen skulle genomföras under slutet av vecka 8. I samband med det mötet skulle Svenska Innebandyförbundet (SIBF) sätta ett nytt anmälningsdatum för SSL-lagen till förbundsserierna. Av någon anledning kom medlingen att sammankallas först till onsdagen den 27 februari 2019.
Frågan om sista tidpunkt för anmälan måste – oberoende av att medlingen senarelades – avgöras nu för att ge alla inblandade skäligt rådrum. Med anledning härav avhandlades frågan av förbundsstyrelsen i onsdags kväll. Därvid konstaterade förbundsstyrelsen – av respekt för de verksamheter som påverkas – att anmälningstiden inte kan skjutas längre än till den 1 mars 2019.
Sista dag för SSL-lagen att anmäla sig till en förbundsserie är således den 1 mars 2019. Anmälan är slutlig och bindande.

Blankett för anmälan finns här.

Skälen som ligger till grund för att nu slutligt bestämma tidpunkten för anmälan är många, däribland (1) att föreningarna på olika nivåer, inför slutspurten i sina respektive serier, behöver få veta vad de rent sportsligt spelar om under de sista omgångarna, (2) att även föreningarna under SSL måste få möjlighet att planera sin verksamhet för den kommande säsongen vad gäller budgethantering, spelartrupp, organisation mm, (3) att SIBF måste kunna bestämma fördelningen av eventuella vakanser samt fastställa serieindelningen inför nästa säsong samt (4) att SIBF måste kunna upprätthålla sina åtaganden gentemot befintliga partners.

Det är också viktigt att poängtera att medlingen kommer att fullföljas även efter tidpunkten för serieanmälan med de föreningar som då alltjämt har ett intresse av saken.”

Förbundsstyrelsen genom Krister Azelius

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55