Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Serieutredningens referensgrupp utsedd

På Tävlingskongressen i slutet av november beslutades det om att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda seriestrukturen i förbundsserierna.

Efter nomineringar från distrikten är nu en referensgrupp till utredningen utsedd.

Referensgruppen kommer ha följande sammansättning:
Boel Carlsson, Smålands IBF
Johan Carlsson, Värmlands IBF
Dennis Ericsson Freij, Stockholms IBF
Harald Glans, Föreningen Svenska Superligan
Stefan Karlsson, Västmanlands IBF/Örebro Läns IBF
Hans Pedersén, Visby IBK
Richard Träff, Skånes IBF

Referensgruppen har under veckan haft två inledande möten. Inom kort kommer en remiss/enkät skickas till distriktsförbund (SDF) och förbundsserieföreningar, för inhämtande av underlag till utredningen.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-15, kl 16:32