Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Så ska hallklimatet förbättras - "Kan få med alla föreningar"

Västsvenska IBF gör en storsatsning för att förbättra utvecklingsmiljön runtom i hallarna i distriktet. Med stor hjälp av flera föreningar har de tagit fram ett omfattande koncept som ska göra innebandyn ännu roligare.
- På det sättet tror vi att vi kan få med alla föreningar på ganska kort tid, säger Västsvenska IBF:s Jaana Gander.

Med syftet att få flera att fortsätta engagera sig i innebandy, hitta nya målgrupper och öka intresset från omgivningen sätter Västsvenska Innebandyförbundet i gång en häftig satsning i höst.
I grunden ligger ett föreningslyftsprojekt där föreningar från innebandyn, fotbollen och ishockeyn har träffats och haft föreläsningar med hjälp av Sisu. De innebandyföreningar som var med i projektet fick själva bestämma vad de ville arbeta med och då kom de fram till att hallklimatet var i fokus.

- Vi måste få en ännu bättre utvecklingsmiljö för egentligen alla som befinner sig i hallarna. Utifrån det började det spånas på arbetsmöten vad som krävs för att åstadkomma det, säger Västsvenska IBF:s Jaana Gander.

Förenings- och distriktsdomare har också fått vara med och tycka till, och där framgick det att det var jämt fördelat mellan föräldrar och ledare gällande vad som behövde förbättras i hallklimatet.
Lösningen blev att föreningar på barn- och ungdomsnivå från och med i höst ska använda sig av speciella trivselvärdar på plats i hallen. Det ska vara en person från hemmaföreningen som har till uppgift att vara en ambassadör för ett bra hallklimat.

- Vi tror starkt på den mjuka delen. Det ska också finnas en kontaktperson i varje förening. Om något inträffar i en match vet man direkt vem man ska kontakta i den andra föreningen, säger Gander.

Just nu är Västsvenska IBF mitt uppe i arbetet att bygga en flik på sin hemsida angående hallklimatet.
Där ska det också finnas ett formulär där vem som helst kan skriva vem man är, vilken match det gäller och hur man upplevde olika saker. Det görs för att kommunikationen ska bli ännu bättre och nå fram till något mer positivt.

Innan matcherna på grön, blå och röd nivå spelas också en förinspelad jingel upp, där en ung person berättar att alla är i hallen för att ha kul och sedan ber publiken klappa i gång lagen före tekning. Västsvenska ska också erbjuda anhöriga till spelarna en förebildsutbildning där man går igenom hur man ska uppträda och hur man kan minska barns och ungdomars stress och press.

För att ytterligare synliggöra arbetet med hallklimatet har Västsvenska också tagit fram en idrottsförebildslogga bestående av ett hjärta med två figurer.

- Alla föreningar som står bakom det här får en roll up med loggan och ett enkelt budskap. ”Här utvecklas vi och har roligt tillsammans”. Loggan kommer vi även ha på föreningsdomartröjorna. Föreningar kan också ha loggan på sina matchtröjor för att visa att de är med och står bakom det här. På det sättet tror vi att vi kan få med alla föreningar på ganska kort tid. Folk kommer undra vad det är, vilket skapar ett intresse. Vi har försökt bygga ett helhetspaket. När föreningarna själva äger frågan tror jag att det kan bli riktigt bra, säger Gander.

Läs mer: På fredag publicerar vi en text om att Västsvenska inför ett belöningssystem för föreningar som arbetar med sin egen utveckling på olika sätt. ”Vi vill att alla föreningar jobbar mot samma mål och får en sund utvecklingsmiljö.”

Se ett inslag om hallklimatet:

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55