Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Så fortsätter projektet "Produkten innanför sargen"

Efter två års arbete med projektet ”Produkten innanför sargen” inleds nu nästa fas i arbetet.
- Mycket av det intressanta arbetet börjar på sätt och vis nu, säger Svensk Innebandys landslagschef Joakim Lindström.

Som en del i Svensk Innebandys elitutvecklingsarbete har Svenska Innebandyförbundet genomfört en analys av Svenska Superligan (SSL). Under säsongen 2017/18 var herrarna i fokus och 2018/19 hände samma sak för damernas SSL.

En del av analysen har legat på flödet i spelet för att identifiera hur åskådare och tv-tittare ska få en bättre upplevelse med ett snabbare spel med färre och kortare avbrott.

Tidigare förbundskaptenen Ulf Hallstensson har stått för analysarbetet av SSL och har till sin hjälp haft allt från SSL-tränare, förbundskaptener, domare och många andra.
Efter de två säsongerna väntar nu nästa fas i arbetet.

- Mycket av det intressanta arbetet börjar på sätt och vis nu. Inför projektet, som är en del av elit- och landslagsstrategin, sammanfogade vi flera mål. Bland annat att förbättra och öka relationen till klubbarna, göra en analys av produkten SSL innanför sargen och utveckla NIU-utbildningarna, säger Joakim Lindström och fortsätter:

- Det har varit en intensiv tvåårsperiod. Framför allt har det varit mycket möten och workshops med olika målgrupper för att ta in så mycket kunskap som möjligt. Vi har träffat många tränare på olika nivåer vilket är viktigt för involvering, kunskapsutbyte och för relationerna.

Vad har det gett för resultat?
- I arbetet med analysen av SSL kom vi tillsammans vidare med ett antal nya bedömningsdirektiv inför säsongen 2018/19 som det har gått att läsa om tidigare. Tanken med de bedömningsdirektiven är att öka flödet i spelet, intensiteten och att öka duellspelet: Dels för att förbättra spelarna, dels för att vi tror att det gör det till en ännu attraktivare idrott än vad det redan är.

Ett mer långsiktigt mål är att analysgruppen har ett nytt material klart till NIU-utbildningarna gällande det praktiska innehållet. Utbildningsmaterialet bygger till stor del på vad elittränarna vill se av spelare som går ut ett innebandygymnasium och vad man tror krävs för kunnande av morgondagens innebandyspelare.

- Det har skett i samarbete med Riksinnebandygymnasiet (RIG) som har en mycket väl fungerade verksamhet, inte minst kring metodik för ut- och inlärning kopplat till spelet, säger Lindström.

Vad väntar framöver i projektet?
- Mycket av arbetet börjar nu. Kopplat till NIU-verksamheten väntar en hel del utbildning till instruktörerna av det nya materialet. Vi ser fram emot att fortsätta de tränarträffar vi har haft tillsammans med SSL-tränarna de senaste åren. Det lär säkert bli olika teman, ett blir med all säkerhet en uppföljning av bedömningsdirektiven. Hur kan tränare exempelvis implementera eller förhålla sig till de här direktiven i spelet på ett effektivare sätt?

Lindström framhåller att projektets innehåll är av vikt för innebandyn på flera olika plan. Bland annat för att skapa mötesplatser och forum för diskussioner, och att fortsätta utveckla elitmiljöerna på grund av internationell konkurrens på planen.

- Oavsett om man är ett SSL-lag eller ett landslag är vi beroende av våra elitmiljöer eftersom vi hämtar 99 procent av spelarna ur den inhemska sfären.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56