Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Riktlinjer och rekommendationer för matcher

Svenska Innebandyförbundet har tagit fram nya riktlinjer och rekommendationer för den kommande säsongens tävlingsverksamhet, både på distrikts- och förbundsserienivå.

Alla förbundsserier kommer att starta som planerat med undantag för herrarnas SSL, där de två första omgångarna kommer att senareläggas.

De nya dokumenten utgår från den nu gällande lagstiftningen gällande en maximal gräns om 50 åskådare, men kan komma att uppdateras löpande och anpassas utifrån förändrade förutsättningar, till exempel regeringens förslag från och med 1 oktober.

Även Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer för cuper har uppdaterats. Tidigare dokument kring träning och träningsmatcher gäller inte längre, då träning och träningsmatcher omfattas av de nya.

De nya riktlinjerna och rekommendationerna gäller från 2020-08-27.

Här är de nya riktlinjerna:

Det här gäller för tävlingsverksamheten på förbundsnivå

Det här gäller för tävlingsverksamheten på distriktsnivå

Det här gäller för cuper

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56