Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Riksidrottsmötet genomfördes i helgen

Riksidrottsmötet (RIM) är ett gemensamt årsmöte för medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.

Under mötet valdes Tomas Engholm till ny lekmannarevisor i Riksidrottsförbundet från att tidigare varit personlig ersättare. Han valdes in på två år. Uppdraget innebär att följa Riksidrottsstyrelsens arbete och ta fram förslag på ledamöter i valberedningen.

Här kan du läsa mer om besluten som togs på RIM. 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-06-01, kl 09:39