Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

RIG- och NIU-antagningar – det här händer nu

1 december var sista dagen att söka till Riksinnebandygymnasiet och till innebandyns cirka 30 nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU.

Nu inleds en intensiv period i antagningsprocessen för eleverna födda 2003 och den slutar med att 16 elever erbjuds plats på RIG och ungefär 420 elever får chansen att gå på ett NIU.

RIG-antagningarna
Tidigare har innebandy.se publicerat namn på alla som sökt RIG, och så var även planen i år, men i stället kommer det att skickas e-post med bekräftelse till alla som har sökt. Om du sökt RIG senast 1 december, men inte fått en bekräftelse via e-post senast den 3 december, ber vi dig kontakta anders.jonsson@innebandy.se.

RIG-instruktörerna i Umeå ska slutföra sitt arbete med att bestämma vilka pojkar och flickor som ska bjudas in till RIG-uttagningsdagarna i Umeå. Pojkarna har sina uttagningar 5-7/2 och för flickorna gäller 12-14/2. Uttagningsdagarna avgör vilka elever som anses mest lämpliga att gå på RIG och innehåller, förutom innebandyträning och spel, olika tester och intervjuer samt information till elever och föräldrar om Umeå, gymnasieskolan och RIG.

Svenska Innebandyförbundet skickar ut besked om RIG-uttagningsdagarna i några omgångar under ungefär en vecka från den 6 december. Vissa kommer att få ett negativt besked, vissa ett positivt och vissa får veta att RIG-instruktörerna behöver lite mer information. Det kan röra sig om en kopia på betyg som saknas eller att instruktörerna behöver hämta in mer kunskap om en särskild sökande. Vi räknar med att alla som sökt har fått definitiva besked om uttagningsdagarna före jullovet.

Eftersom uttagningsdagarna för RIG ligger så sent och konkurrensen om platserna är hård är det viktigt att alla som sökt RIG också söker gymnasium som vanligt på hemmaplan. Blir man erbjuden en plats på RIG gör man ett omval av gymnasieprogram tillsammans med studievägledare i Umeå under våren 2019. SIBF räknar med att alla som sökt RIG också sökt NIU. Men om du inte har gjort det, kontakta Anders Jonsson på adressen ovan.

NIU-antagningarna
NIU-uttagningsdagar ligger både före och efter jullovet, beroende på skola. För NIU gäller att varje skola ansvarar för antagningsprocessen och om du vill veta mer om den, till exempel datum för uttagningsdagar, så kontaktar du respektive skola du har sökt till.

Alla NIU-skolor du har sökt, oavsett om det är i första, andra eller tredje hand, ska återkomma till dig med ett besked om sina uttagningar och om du bjuds in dit. Uttagningarna följer samma modell på alla skolor, men är inte exakt likadana överallt. De liknar i mångt och mycket RIG-uttagningarna, men är oftast något kortare. När uttagningarna är genomförda erbjuder skolorna NIU-platser till de bäst lämpade eleverna.

Tänk på att en NIU-plats är knuten till en skola. Om du erbjuds en plats på en NIU-skola gäller den på just den skolan, och du måste komma in på ett program där för att kunna utnyttja NIU-platsen. Om du erbjuds NIU-plats på ditt NIU-andrahandsalternativ stryks ditt tredjehandsalternativ, men du kan ha chans att komma in på ditt förstahandsalternativ. Erbjuds du plats på ditt NIU-förstahandsalternativ stryks dina övriga alternativ.

Liksom för RIG kommer en del att få negativa NIU-besked och SIBF vill uppmana alla som har sökt NIU att undersöka möjligheten till en så kallad lokal variant på gymnasiet. På de lokala varianterna läser man inte det elitinriktade ämnet specialidrott, men man kan läsa Idrott & Hälsa Specialisering, ofta 200 poäng under ”Elevens val”. SIBF ser positivt på att landets många lokala varianter ger så många elever möjlighet att satsa på innebandy på gymnasiet eftersom det finns de som inte kan eller vill gå på RIG eller NIU.

För mer information om RIG, kontakta Anders Jonsson: anders.jonsson@innebandy.se.
För mer information om NIU, kontakta respektive NIU-skola.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55