Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

RIG- och NIU-ansökningarna öppnar 27 september

Det har blivit dags att ansöka till Riksinnebandygymnasiet (RIG) och de nationella idrottsutbildningarna i innebandy (NIU), för den som ska börja gymnasiet under höst terminen 2020. Som en följd av byte av ansökningssystem kommer portalerna för ansökningar till RIG och NIU att försenas något och beräknas öppna den 27 september.

Varje år ansöker ca 200 elever till RIG och ca 1200 elever till landets omkring 30 NIU skolor. Ansökan brukar öppna under första halvan av september och hålla öppet till 1 december. I år har Svenska Innebandyförbundet bytt ansökningssystem och på grund av detta öppnar både RIG- och NIU-ansökningarna något senare. Vi räknar med att båda ansökningsformulären nås från och med fredagen den 27 september.

Observera att ansökningar till RIG tidigare gjordes på pappersblankett men att även RIG numera har ett helt digitalt ansökningsformulär. De fåtal elever som redan sökt till RIG på pappersblankett kommer att kontaktas med uppmaningen att ansöka via det digitala formuläret när det har öppnat. Den som inte sökt RIG än men tänker göra det bör med andra ord invänta öppnandet av den nya ansökningsvägen.

Här läser du mer om innebandygymnasierna 

 

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56