Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Rapport från Tävlingskongressen 18 april

Den extra Tävlingskongressen söndagen den 18 april inleddes av förbundsordförande Märit Bergendahl kl. 11.00. Kongressen genomfördes digitalt och samtliga 21 distrikt samt 45 av förbundsserieföreningarna hade registrerat sitt deltagande. Till ordförande för Tävlingskongressen valdes Anna Iwarsson, ledamot av Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen SISU Idrottsutbildarna och ordförande i Svenska Gymnastikförbundet.

Tävlingskongressen behandlade först motioner från distrikt/föreningar och beslutade utifrån desamma bland annat att:

- åldersindelningen för JSM/USM fr o m 2021/22, utifrån motionerna från Upplands och Värmlands Innebandyförbund, är följande:
     - JAS spelas för 18 år (för såväl damjuniorer som herrjuniorer)
     - USM spelas för 16 år (för såväl flickor som pojkar)

- införa Nationella spelformer för grön och blå nivå utifrån Förbundsstyrelsens förslag, justerat med Östergötlands Innebandyförbunds motion, dvs. spel med 4 mot 4 på hela den blå nivån, med stöd av 251 bifallna röster. Det sistnämnda, utifrån motionen från Östergötland om spel 4 med 4 på hela den blå nivån, som bifölls utifrån yrkanden från motionären, Norrbotten, Stockholm och Värmland, ska vara implementerat i sin helhet av alla distrikt (på hela blå nivå) till säsongen 2022/23.

- dubbel licens ska i fortsättningen även kunna nyttjas nedåt (dock fortsatt max 5 dubbla licenser per lag oavsett uppåt/nedåt).

Därefter behandlades Förbundsstyrelsens förslag till serieutveckling utifrån uppdraget från Tävlingskongressen i november 2020:

- Förbundsstyrelsen valde att dra tillbaka förslaget. Frågan återremitterades också av kongressen till Förbundsstyrelsen för fortsatt utredning för beslut vid nästkommande kongress.

Slutligen fastställdes uppdaterade Tävlingsbestämmelser för säsongerna 2021/22 och 2022/23 utifrån Förbundsstyrelsens förslag med följande förändringar:

- som tidigare gäller att för deltagande i distriktslag att spelare ska vara licensierad för en förening som tillhör distriktet en (1) månad innan aktuell tävling (ingen förändring jämfört med tidigare).

- samtliga föreningar kan fortsatt teckna samarbetsavtal (inga undantag).

Tävlingskongressen avslutades kl. 17.15 och detaljerad information från densamma kommer framgå av protokollet från mötet som kommer att publiceras när det är justerat av berörda parter.

Nästa ordinarie Tävlingskongress genomförs i november-december 2022.

Mer information (samtliga möteshandlingar etc.) om den extra Tävlingskongressen 18 april 2021.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-04-23, kl 08:50