Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Protokollet från Tävlingskongressen

Protokollet från den extra Tävlingskongressen den 18 april är nu justerat och finns att ta del av här.

Även tävlingsbestämmelserna för kommande säsonger 2021/22 och 2022/23 som fastställdes av kongressen och som gäller från den 1 juli 2021 är publicerade här.

Mer information från den extra Tävlingskongressen:
Rapport/sammanfattning
Möteshandlingar m.m. 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-05-11, kl 08:01