Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Parasportskonferens i Gävle - tid för inspiration och samarbete

Förra helgen bjöd Svenska Innebandyförbundet in till en konferens i samband med World Cup Volt Hockey. En konferens framtagen i nära samarbete med Parasport Sverige och RF-SISU. 

Idéen med konferensen var att vara ett forum för kunskapsutbyte och tid för samtal kring parainnebandy och vilka möjligheter för verksamhet som finns idag. Svensk Innebandys Utvecklingschef, Anders Jonsson, var med och hälsade alla välkomna och satte igång dagen.

- Förra helgen hade en konferens i Gävle. Samtidigt som de spelade en turnering i det som förhoppningsvis i framtiden kommer att heta elinnebandy. Konferensen var en mötesplats för innebandydistrikt och paradistrikt. Det är ju så att det pågår i hela idrottsrörelsen en sammanslagning av parasport och varje enskild idrott. Och vi har inte kommit jättelångt i det här men arbetet är påbörjat naturligtvis. Att få verksamheten att bli en vanlig del av innebandyns dagliga verksamhet och årsplaneringen både för parautövare och andra är ju något vi måste se till att ordna över tid. Det här är ett jättebra sätt att börja.

I riktlinje med vår ledstjärna Svensk Innebandy Vill arbetar vi för att alla ska kunna spela innebandy, efter sina förutsättningar och villkor. Anders fortsätter:

- Vill vi vara ett modernt idrottsförbund och en idrott som angår alla så då måste vi också tänka oss för kring vilka verksamheter vi bedriver. Alla så länge som möjligt, är något som ligger i botten för Svensk Innebandy idag, och med alla så menar vi verkligen alla. Så att parautövare ska känna sig välkomna i föreningar och i Svensk Innebandy är jätteviktigt.

Under konferensen hölls en grundläggande föreläsning om parasporten och dess målgrupper av Lisa Lundell, Event- och Tävlingsansvarig från Parasport Sverige, som även är Svensk Innebandys kontaktperson.

- Jättekul att samla den målgruppen vi har gjort. Det vill säga engagerade människor från innebandydistrikten och parasportdistrikten som gör saker ihop och som förhoppningsvis framöver ska göra ännu mer saker ihop för att utveckla parasporten, säger Lisa.


För mer om dagen se vårt reportage här:

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-15, kl 17:21