Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Överklagan till RIN lämnas utan bifall

Växjö IBK:s Samuel Folkesson-Algmans överklagan till Riksidrottsnämnden har lämnats utan bifall, vilket innebär att Juridiska nämndens (JN) beslut fastställdes.

JN skrev bland annat i beslutet: "Samuel Folkesson-Algman har enligt nämndens mening på ett uppenbart och flagrant sätt försökt vilseleda domarna genom att förstärka en situation på så vis att han lättvindigt faller till golvet och samtidigt tar sig mot ansiktet på ett sätt som ska illustrera att han skulle ha åsamkats smärta, trots att ingen kontakt med någon del av ansiktet sker. JN anser att detta sker i syfte att ådra motståndarlaget en utvisning."

JN beslöt att stänga av Samuel Folkesson-Algman fr.o.m. 7/11 2019 t.o.m. 17/11 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Länk till beslut.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56