Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Online-utbildning ska öka jämställdheten i Idrottsvärmland

En webbaserad jämställdhetsutbildning med kända idrottsprofiler som inspiratörer. Nu lanserar Värmlands Innebandyförbund (VIBF) och Värmlandsidrotten satsningen FiftyFifty.
– Vi vill gå från ord till handling i jämställdhetsfrågan. Det är väldigt roligt att vi i Värmland har tagit fram något som är tänkt att sedan användas även på nationell nivå, säger Camilla Olsson, kanslichef hos Värmlands IBF som är initiativtagare till utbildningen.

I Värmland höll män i sju av tio barn- och ungdomsträningar under 2017. Det visar en färsk FoU-rapport från Riksidrottsförbundet. Värmland följer genomsnittet i Sverige och är därför också en bra bit från idrottsrörelsens gemensamt uppsatta mål om att andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott ska uppgå till minst 40 procent. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

För att hjälpa till att öka jämställdheten, och bryta de gamla normerna och strukturerna inom idrotten, har Värmlands innebandyförbund i samarbete med Värmlandsidrotten tagit fram en ny digitalutbildning – FiftyFifty.

Under våren kommer ett antal föreningar i Värmland att testa konceptet och i september öppnas utbildningen för alla föreningar och idrotter som är intresserade.

– Vi vill gå från ord till handling i jämställdhetsfrågan. FiftyFifty inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. Vi hoppas och tror att upplägget med en webbutbildning gör att vi kan nå ännu fler föreningar och det är väldigt roligt att vi i Värmland har tagit fram något som är tänkt att sedan användas även på nationell nivå, säger Camilla Olsson, kanslichef för Värmlands Innebandyförbund.

I sex digitala lektioner mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad föreningen skulle vinna på att bli mer jämställd.

– FiftyFifty ska så frön till nya tankar och leda till att individen och föreningen kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse, säger Camilla Olsson.

Utbildningen riktar sig i ett första steg till föreningsstyrelser inom innebandyn. Men Värmlandsidrotten ser ett bredare perspektiv.

– I en första omgång är det innebandyföreningarna som genomgår utbildningen, men i förlängningen ska alla idrotter kunna ta del av FiftyFifty, säger Björn Adolfsson, idrottskonsulent vid Värmlandsidrotten, som varit med och tagit fram utbildningsinnehållet tillsammans med Värmlands Innebandyförbund.

I FiftyFifty delar en rad idrottsprofiler, företrädesvis manliga, med sig av sina personliga tankar och erfarenheter om idrott och jämställdhet. Bland annat medverkar tv- och radioprofilen Lasse Granqvist och Svensk Friidrotts generalsekreterare Stefan Olsson.

– Det är ett medvetet val att vi har använt oss av flest manliga inspiratörer. Det är vi män som måste rannsaka oss själva och vara ledande i att bryta upp befintliga strukturer. Annars kommer vi ingenstans i jämställdhetsfrågan, säger Björn Adolfsson.

Både Svenska Innebandyförbundet och Riksidrottsförbundet/SISU har varit involverade och delaktiga i framtagandet av utbildningen. SIBF är med och finansierar satsningen medan RF/SISU bistått med material och expertkunskaper.

– I vårt gemensamma styrdokument ”Svensk Innebandy Vill” finns tydliga mål att få fler tjejer och kvinnor att engagera sig i innebandyn oavsett om det är som spelare, ledare, domare eller föreningsledare. Att lyfta jämställdhet i en sådan här utbildning, där vi ger samma kunskap och information till alla, är ett viktigt steg för att nå de där målen. Nu ska vi försöka få så många som möjligt inom sporten att hitta portalen, vilja ta del av utbildningen och vara en del i den förändring vi vill göra, säger Göran Harnesk, generalsekreterare för SIBF.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55