Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Nytt verktyg ska hjälpa föreningar att nå sina mål

Vecka 28 lanseras Vår Förening Vill, ett föreningsverktyg där föreningar kan arbeta med sina mål för att utveckla sin förening. Verktyget är framtaget av Svenska Innebandyförbundet tillsammans med distrikten. Distrikten Dalarna, Gästrikland och Hälsinglands är några som har varit med i arbetsgruppen när verktyget tagits fram.

Det känns fantastiskt att verktyget äntligen kan publiceras, det är ett gediget arbete och en milstolpe. Dock är det här inget färdigt material utan en ständigt levande process. Det  är en rejäl start på ett nationellt koncept för våra föreningar inom föreningsutveckling, säger Jakob Westerlund på Gästriklands Innebandyförbund.

Vår Förening Vill erbjuder ett webbaserat föreningsutvecklingsverktyg med inslag av fysiska möten. Med verktyget kommer föreningar i ett 6-stegsprogram att arbeta med föreningsutveckling utefter fyra olika teman: Föreningsidé, Organisation, Verksamhet och Kommunikation. Lektionerna kan enkelt genomföras när som helst utan någon tidsbegränsning.

Dalarna, Gästrikland och Hälsingland är positiva till verktyget och ser flera möjligheter för föreningarnas utvecklingsarbete men också ett steg framåt för att nå våra mål i Svensk Innebandy Vill.

– Med hjälp av verktyget så kan vi som distrikt bli mer konkreta i vårt stöd och service till föreningarna. Eftersom resultaten blir mätbara så kan vi omgående börja titta på om verktyget leder till fler licenser, ledare, kvinnor, eller något av de andra viktiga målen i Svensk Innebandy Vill. Vi kan dessutom se hur mycket arbetsresurser som behövs och vilka viktiga insatser som kan hjälpa föreningarna att utveckla sitt arbete, säger Westerlund.

Låter det intressant?
Kontakta Josefine Sinclair, Svensk Innebandys föreningsutvecklingsansvarig: 
Mail: josefine.sinclair@innebandy.se
Telefon: 070-2968252

Eller läs mer här.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56