Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Nytt medlingsförsök fredagen den 8 mars

Förbundsstyrelsen (FS) har efter noga överväganden och i samråd med de föreningar som redan anmält sig beslutat att delta i ett medlingsförsök fredagen den 8 mars.

De tidigare förhandlingarna har haft som syfte att genom medlarnas hjälp få till stånd ett avtal mellan Svenska Innebandyförbundet och de föreningar som spelar i SSL nästa säsong. Efter det att anmälningstiden gått ut har FS inte sett någon anledning att fortsätta förhandlingarna med de föreningar som har för avsikt att starta en egen fristående liga nästa säsong och som inte på ett godkänt sätt anmält sig till SSL.

Efter noga överväganden och i samråd med de föreningar som redan anmält sig har FS beslutat att delta i ett medlingsförsök med av RF utsedda medlare och FSSL fredagen den 8 mars. Detta eftersom vi är angelägna om att hitta en lösning för innebandyns bästa.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att lägga serierna inför nästa säsong – ett arbete som berör hundratals föreningar. Det är förstås olyckligt att vi inte kan ge besked om vad som kommer att gälla nästa säsong men vi tycker ändå att det är värt att göra ytterligare ett försök nu på fredag.

Märit Bergendahl
SIBF förbundsstyrelse

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55