Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Nya konceptet belönar framgångsrika föreningar

Västsvenska Innebandyförbundet har arbetat fram en modell med hjälp av föreningarna i Föreningslyftet för att locka föreningar att växa och jobba mot gemensamma mål. I höst sjösätts Föreningspulsen – som tros bli en succé.
- Det här är inte bara för spelare, det är för alla som lägger så mycket ideell tid på innebandyn, säger Västsvenska IBF:s Jaana Gander.

Hur lockas föreningar att jobba med värdegrundsfrågor och sin egen utveckling? Västsvenska IBF kan med ett antal föreningar ha hittat nyckeln. De har, med stöd av kanslipersonalen på Västsvenska, tagit fram ett värderings- och belöningssystem för föreningarna som har fått namnet Föreningspulsen.

- Det är mycket som förväntas av våra föreningar, nu vill vi ge något tillbaka. Mycket i Föreningspulsen finns redan i dag, men vi vill också motivera föreningarna att komma upp till x antal poäng, eftersom de då får något av oss, säger Jaana Gander.

Tanken är självklart att föreningarna i distriktet ska jobba mot samma mål och få en sund utvecklingsmiljö. I fyra olika rubriker, med 27 olika punkter, ska föreningen jobba för att växa sig starkare och bättre. Det handlar om värdegrund/klimat, föreningen, verksamheten och aktiviteter. Inom de rubrikerna finns punkter som övergångspolicy, SIU-modellen, domare, innebandyskola, integration och matcharrangemang. För varje punkt man klarar inom föreningen får man olika mycket poäng.

- Det här är inte bara för spelare, det är för alla som lägger så mycket ideell tid på innebandyn. På hemsidan kommer vi att ha en sida som heter Föreningspulsen där vi visar upp de föreningar som ligger i topp. Då kan man kontakta föreningen och se vad de har gjort för att bli framgångsrik, säger Gander.

Så, vad är belöningen för de föreningar som jobbar med de här frågorna? Jo, Västsvenska erbjuder bland annat rabatter på anmälningsavgifter, material, fria utbildningar och utvecklingskonferenser.

- Det är våra föreningar som har jobbat fram det här. Jag har alltid suttit med på mötena, men det är de själva som har tagit fram allt. Styrkan i konceptet är att vi tidigt har haft med föreningar i arbetsprocessen och föreningar kommer jobba mer över gränserna med det här systemet, säger Gander.

Se hela upplägget för Föreningspulsen.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55