Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

NIU-tillstyrkan öppnar 15 oktober

Riksidrottsförbundet (RF) har nyligen lämnat besked om att regeringens förslag om förändringar av idrottsgymnasierna inte kommer att genomföras enligt den tidplan som idrottsrörelsen fick ta del av tidigare. Det betyder att ett antal nuvarande NIU-skolor behöver ansöka om tillstyrkan redan under hösten.
 
Regeringen lade 2020 fram ett förslag med stora förändringar för Riksidrottsgymnasierna (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Sedan dess har såväl RF som enskilda SF försökt få defintiva besked om förutsättningarna för de närmaste åren. I dagarna har vi fått besked om att regerigens förändringsförslag inte kommer att genomföras i närtid.
 
Det betyder att alla nuvarande NIU-skolor inom innebandyn behöver kontrollera hur länge deras NIU-godkännande från Skolverket gäller. Ett antal av innebandyns NIU kommer att behöva ansöka hos SIBF om ny NIU-tillstyrkan under hösten och därefter ansöka om NIU-godkännande hos Skolverket (kommunala skolor) eller Skolinspektionen (friskolor) i januari 2022, för att bibehålla sin NIU-status med åk 1-intag ht 2023. Det är respektive huvudmans ansvar att själv kontrollera sitt godkännande, ansöka om tillstyrkan och om NIU-godkännande.
 
SIBF kommer att öppna NIU-tillstyrkan onsdag 15 oktober och sista dag för ansökan är måndag 15 november. Det kommer att finnas två typer av ansökningar:
1) Förenklad ansökan för skolor som redan har NIU-godkännande. Fokuserar på väsentliga förändringar och tar på sin höjd ett par timmar att göra.
2) Sedvanlig, något mer omfattande ansökan för skolor som inte är NIU idag.
 
Nya NIU-skolor kan komma ifråga antingen för att det finns ett behov av ökad NIU-närvaro i vissa delar av landet, eller för att en ny skola bedöms vara ett bättre alternativ för en ort eller region än den idag befintliga NIU-skolan. Det sistnämnda innebär att nya skolor som ansöker kan komma att behöva invänta utgående NIU-period för en nuvarande, konkurrerande NIU-skola.
 
Vi återkommer med en nyhet och länk till ansökningsformulären den 15 oktober.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-09-23, kl 12:00