Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

NIU-tillstyrkan inför ht 2021 är öppen

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) finns på ett antal gymnasieskolor i landet. Nu öppnar ansökningsperioden för NIU-huvudmän att tillstyrkas inför en ny dimensioneringsperiod med start höstterminen 2021.

Utbildningen syftar till att utifrån ett regionalt perspektiv ge elever möjligheten att göra en seriös satsning på skola och idrott med målet att tillhöra nationell elit som senior.

Innebandyns NIU finns i hela landet och erbjuder plats åt cirka 400 elever/läsår, och med det är innebandyn ett av de specialidrottsförbund (SF) som har flest elever i systemet. Alla NIU-skolor i innebandy tillhör ett geografiskt område bestående av ett eller flera innebandydistrikt, med en eller flera NIU-skolor. NIU-skolorna godkänns av Skolverket i perioder om fyra årskurs 1-intag och måste tillstyrkas av respektive SF för att kunna ansöka om godkännandet.

Några av innebandyns NIU behöver ett förnyat godkännande av Skolverket inför höstterminen 2021. Utöver dem kan huvudmän som i dag inte är NIU ansöka om tillstyrkan. Sista dag för ansökan om tillstyrkan för huvudman som ej är NIU-godkänd i innebandy idag är den 16 december 2019.

Läs mer om NIU-tillstyrkan och hämta ansökningsformuläret.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56