Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nästa steg i återstarten – så kan din förening stöttas

I somras beslutade Riksidrottsstyrelsen att tilldela Svenska Innebandyförbundet 11 miljoner av de 220 miljoner som avsattes för uppstart av verksamhet inom idrotten.

Svenska Innebandyförbundet beslutade att avsätta 4 miljoner kronor av dessa medel till extra utbildningssubventioner för att underlätta för föreningar att rekrytera och behålla ledare.

Nu har nästa steg i återstartsplanen tagits. Det innebär att ytterligare 600 000 kronor finns för föreningarna att söka i en separat pott under Idrottsmedel som heter Återstartsstöd IF, 200 000 kronor avsätts till en nationell kommunikationskampanj samt att 6 200 000 kronor har fördelats ut till våra SDF för insatser inom föreningsutveckling, skolsamverkan, parainnebandy, lägerverksamhet med mera.  

Alla SDF har fått inkomma med egna återstartsplaner och mer information kommer att komma från respektive SDF vilka insatser och satsningar som kommer att genomföras för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.  

För att söka idrottsmedel för föreningen klickar du här.

Priset på utbildningarna under säsongen 21/22 efter subvention är:

Grundutbildning- Barn och ungdom
0 kr

Grundutbildning- Junior och senior
0 kr

Steg 1 Grön
300 kr

Steg 1 Blå
300 kr

Steg 1 Röd
300 kr

Målvakt Röd
300 kr

Matchledare
0 kr

Ungdomsdomare
200 kr

Grundutbildning Organisationsledare
0 kr

Vår Förening Vill
0 kr

Steg 1 svart
Steg 1 svart kommer att subventioneras enligt tidigare plan med 1200 kr/deltagare

short_text    Publicerat av Marin Almroth 2021-10-13, kl 07:58