Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Match, cuper och läger tillåts för alla åldrar (uppdaterad)

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

Detta gäller från den 1 juni: 
Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

- när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

- minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

- endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning

- endast genomföra mindre läger och cuper.

Som tidigare gäller att verksamheten ska bedrivas på ett smittsäkert sätt och regionerna har möjlighet att ta beslut om vad som ska gälla regionalt beroende på smittläget.

Svenska Innebandyförbundet har uppdaterat sina riktlinjer och rekommendationer och de finns på sidan för corona-information.

 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-06-01, kl 14:20