Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

"Man kan alltid lära sig något nytt"

Åsa Karlsson har varit verksam inom Svensk Innebandy sedan 1999, med ett uppehåll en period på 00-talet. Hon har gått från att vara spelare till tränare, från att träna lag i seriespel till att bli förbundskapten för landslaget. En viktig del av den resan har varit utveckling och utbildning inom hennes ledarskap.
- Jag anser att man aldrig är fullärd, alltid kan man lära sig något nytt, säger Karlsson.

Hur har din relation till utbildning sett ut historiskt? 

- Jag har alltid tyckt att utbildning har varit viktigt, både innehållet i utbildningarna men också det att man skaffar sig ett kontaktnät med andra ledare och bolla idéer men också ta hjälp av.   

Hur är din relation till utbildning idag? 

-Den är som tidigare, kompetensutveckling är viktigt, att vara nyfiken, skaffa sig större nätverk, få nya idéer. Jag tycker det är viktigt att ha en drivkraft och en vilja att våga förändras över tid, samhället förändras, ledarskapet påverkas och förändras. Det gäller att se möjligheterna och lyfta blicken och inte vara rädd för nya utmaningar.

Har ditt ledarskap utvecklats över tid?

- Mitt ledarskap har övertid utvecklats både i och med olika utbildningar men också med de olika nätverk som jag har skaffat över tid.  Ett exempel är att i början av min ledarresa så var det mest fokus på spelaren, vad den gjorde innanför sargen. Men över tid så har vikten av att se människan bakom spelare blivit nog så viktig. Mår man bra utanför sargen så presterar man bra innanför densamma.  

Vad tycker du är viktigast med utbildning? 

- Att man är där och deltar, att det finns tid för reflektioner, frågor, diskussionsforum, erfarenhetsutbyte men såklart också en röd tråd i utbildningen och att det finns ett mål & ett syfte. Att den ger mig något nytt att reflektera över, att den utmanar mig till att tänka nytt som sagt man är aldrig fullärd. Jag tycker även att det är bra om det är möjligt att utbildningen innehåller både teoretiska också praktiska moment. 

 Läs mer om Svensk Innebandys utbildningar och anmäl dig här.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-17, kl 08:00