Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Målet är 100 föreningar

Under hösten 2019 lanserade Värmlands Innebandyförbund, tillsammans med Svenska Innebandyförbundet och Värmlandsidrotten, webbutbildningen Fifty/Fifty, en utbildning om jämställdhet. Nu är målet att nå 100 föreningar innan den 31 april.
- Intresset har varit stort från norr till söder och vi hoppas nu på att kunna sprida Fifty/Fifty ännu bredare under våren - 100 föreningar är målet, säger Camilla Olsson, Värmlands Innebandyförbund.

Fifty/Fifty är en helt digital utbildning som riktar sig till föreningsstyrelser. I nuläget är webbplattformen öppen och kostnadsfri för alla innebandyförbund och föreningar i Sverige och för idrottsförbund och föreningar i Värmland.

Konceptet togs fram som en hjälp och stöttning för förbund och föreningar i arbetet med att nå idrottens gemensamma jämställdhetsmål, som definieras i både styrdokumentet Svensk Innebandy Vill och i RF:s utvecklingsresa ”jämställdhet för en framgångsrik idrott”.

- Det är väldigt kul att så många redan är igång med utbildningen (37 stycken) och vi är förstås jätteglada över det stora intresset, det hade vi knappast vågat hoppas på när vi började arbetet 2017, säger Olsson.

Idén om Fifty/Fifty uppkom när styrelsen i Värmland, som arbetar med flera olika idrottspolitiska frågor, tog beslutet om att jämställdheten skulle vara den högst prioriterade frågan de närmaste åren.  I samband med beslutet blev det också tydligt att det saknades verktyg för både förbund och föreningar att komma igång på ett enkelt sätt.

- Där och då föddes tankarna på att skapa en helt webbaserad utbildning som inspirerar, sprider kunskap och ger tid för eftertanke och reflektion kring vad varje verksamhet kan vinna på att bli mer jämställd. För oss var det viktigt att ta fram ett verktyg som föreningarna skulle kunna använda i ett redan befintligt sammanhang, i det här fallet i styrelserummet, säger Camilla Olsson.

Fifty/Fifty består av sex digitala lektioner, som genomförs i samband med lika många styrelsemöten. Varje lektion tar 30-45 minuter. Innehållet består av både filmer, text och en hel rad diskussionsfrågor, som redovisas direkt på skärmen. I den avslutande lektionen gör föreningen en åtgärdslista med insatser som de skulle behöva göra i syfte att bli än mer jämställda.

- För de föreningar som hittills är i mål har det handlat om alltifrån kommunikativa delar, som att se över text och bildspråk i digitala kanaler till frågor som rör rekryteringsprocesser och fördelning av träningstider och andra resurser. Alla förändringar, stora som små, har såklart en väldigt stor betydelse i slutänden om vi ska komma framåt i de här frågorna och jag hoppas och tror att Fifty/Fifty är en god hjälp på vägen, avslutar Olsson.

Läs mer om Fifty/Fifty 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56