Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Kvartersinnebandyn lockar flera nya medlemmar

Solfjäderstaden IBK har de senaste åren gått i bräschen för att flera ska erbjudas innebandy. Ett av projekten är kvartersinnebandy – som har lockat flera nya medlemmar till föreningen.
- Rekryteringen har blivit fantastiskt bra, säger kanslichefen Patrik Johansson. 

Mycket har hänt i Solfjäderstaden de senaste säsongerna. Patrik Johansson och flera andra aktiva har jobbat hårt för att få flera intresserade av innebandy, och det har verkligen lyckats.

Ett av projekten kallas kvartersinnebandy. Mellan vecka 44 och 8 är Solfjäderstaden ute på fem olika skolor och spelar innebandy med barnen.

- Vi ser vilka vi har som medlemmar och att vi inte når de som bor i ekonomiskt utsatta områden. Först handlade det om rekrytering, men det finns också ett bostadsocioekonomiskt och geografiskt perspektiv, säger kanslichefen Patrik Johansson och fortsätter:

- Målsättningen är att få fler barn att röra på sig, utvecklas socialt och att vi får visa upp vår fina idrott i barnens närhet. Vi ser också att många av våra medlemmar inte kommer från alla bostadsområden och vi märker att det finns en svårighet att förflytta sig till olika sporthallar i Motala. Därför vill vi komma ut och visa upp vår idrott i bostadsområdet. Vi ser också att vi som förening har svårt att nå ut till barn och ungdomar med utländsk bakgrund och ser en möjlighet att komma ut och visa upp idrotten för den målgruppen. Vi vet också att alla familjer inte har råd att betala medlemsavgiften, så därför vill vi kunna erbjuda ungdomarna ett kostnadsfritt alternativ i vår förening.

Sex- till tolvåringar får kostnadsfritt komma och spela, och hittills har det gått bra. Totalt har 668 spelare medverkat på fyra år. Under höstlovet arrangeras sedan Kanoncupen, som är fritidsgårdarnas egen turnering. På sportlovet arrangeras sedan Kvartersinnebandyns dag.

Allt det här ger ringar på vattnet för Solfjäderstaden. Innan kvartersinnebandyn satte i gång hade man 621 medlemmar. Fyra år senare var det 780.

- Rekryteringen har blivit fantastiskt bra. Vi har 35-40 spelare i varje åldersklass på pojksidan. På flicksidan har vi 20 i varje åldersklass. Det hade vi inte förut. Visionen med kvartersinnebandy är att vi ger dem som inte har råd att spela innebandy chansen att spela 14 veckor om året. 

Så gjorde Solfjäderstaden (taget från föreningens hemsida) 

Steg 1
Solfjäderstaden IBK visar upp vår idrott på idrottslektionerna, en lektion per klass. (v. 39-42)

Steg 2
Marknadsföring av ”Kvartersinnebandy-motionsinnebandy” sker på idrottslektionerna och startar upp strax efter att vi varit ute i klassen. Vi erbjuder utan kostnad 10 prova på-tillfällen strax efter att skolan slutat för dagen. (v43-v7)

Vi erbjuder också alla fritidshem i Motala Kommun att vara med Kanoncupen på Höstlovet. Det blir också en uppstart och marknadsföring för kvarters Innebandyns i de olika skolorna.

Steg 3
Vi kommer att göra en avslutning Kvarters Innebandyns dag i Motala Sporthall. Där dem som varit med under säsongen kommer spela en turnering på sportlovet och spela tillsammans med de andra skolorna i Motala Sporthall. (v8). 

Steg 4
Att erbjuda alla som vill en plats i vår ordinarie verksamhet där vi kommer också behandla varje individ unik.

Ekonomisk ser vi över hur vi kan hjälpa till med betalning av medlemsavgift genom socialförvaltningens fritidspeng, vår egen fond Solfjädern Hjälper och delbetalningar under året (vilket går att göra redan nu).
Socialt försöka finna en möjlighet att ta sig till träning i de olika hallar där träning bedrivs. Genom upphämtning eller liknande.
Hjälpa till få ut vår information på olika språk, muntligt eller skriftligt, så att det blir lättare att förstå vår värdegrund KUL och hur en idrottsförening bedrivs.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55