Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kallelse till extra Tävlingskongress 18 april

Nu har kallelsen och möteshandlingarna till den extra Tävlingskongressen den 18 april skickats till alla röstberättigade organisationer (SDF och förbundsserieföreningar).

Den extra Tävlingskongressen kommer genomföras digitalt söndagen den 18 april mellan kl. 11.00-17.00.

Mer information om kongressen finns här.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-19, kl 23:00