Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Innebandyns kompetenscentrum delar ut vetenskapliga priser

IKC:s styrgrupp har delat ut priser för bästa magister- och bästa kandidatuppsats 2021. Uppsatserna är granskade och bedömda utifrån uppsatsens intresse och relevans för Svensk Innebandy samt vetenskaplig kvalité.

Styrgruppen har beslutat att dela ut följande priser;

Malin Andersson tilldelas IKCs vetenskapliga pris på 10 000 kronor för hennes magisteruppsats med titeln ”Folksporten för alla – alltid. Svensk innebandyns inkluderingsresa”. Detta är en gedigen, kritiskt analyserande och välskriven uppsats som håller en hög vetenskaplig nivå. Uppsatsens ämne är dagsaktuellt för Svenska Innebandyförbundet och hela innebandyrörelsen. Resultaten av studien kommer att tillämpas i anslutning till den paraintegreringsprocess som innebandyn har påbörjat. Uppsatsen är magisteruppsats i pedagogik och skriven vid Umeå universitet.

Hanna Eriksson och Casper Hällström, GIH. tilldelas IKCs vetenskapliga pris på 5000 kronor för deras kandidatuppsats med titeln ”Idrottspsykologi i tränarutbildningen inom innebandy. En kartläggning över hur innebandytränare för barn och ungdomar använder Self-Determination Theory i praktiken”. Uppsatsen är välskriven, har en god struktur och ett utvecklat vetenskapligt språk. Uppsatsen ger ett fint kunskapsbidrag till det pågående arbetet med ramverket ”Svensk Innebandys Utvecklingsmodell i Praktiken.” Uppsatsen är skriven i ämneslärarprogrammet med inriktning mot specialidrott vid Gymnastik och -idrottshögskolan. Stockholm.

Priserna kommer att delas ut under våren vid lämpligt arrangemang.

För mer information kontakta:
Taru Tervo, forskningssamordnare,  IKC
Anders Jonsson, utvecklingschef, Svenska innebandyförbundet

short_text    Publicerat av Martin Almroth 2021-12-20, kl 17:00