Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Innebandy Flex ska ge fler möjlighet att spela innebandy - på sina villkor

Innebandy Flex ska locka nya utövare till innebandyn, genom bland annat förenklade spelregler och så få trösklar som möjligt för den som vill in i sporten. Satsningen är en möjlighet för fler att spela innebandy, på sina villkor. 
   - Om vi ska inkludera fler i vår sport så kan vi inte bara fortsätta göra som vi alltid har gjort, vi måste våga bredda synen på hur vi tränar och tävlar och därmed också bredda vår verksamhet så att vi lockar nya grupper och människor, säger Björn Adolfsson som kommer att arbeta med att stötta värmländska innebandyföreningar i att testa Innebandy Flex under 2020. 

Innebandy Flex togs fram i samarbete mellan Värmlands Innebandyförbund och RF/SISU Värmland och tack vare ekonomisk stöttning från Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Framåtfonden kan konceptet nu testas i större skala och med ambitionen att sedan bli en nationell modell inom innebandyrörelsen. Björn Adolfsson kommer att jobba 50% med satsningen åt Värmlands Innebandyförbund under hela 2020. 
   - Under våren kommer jag att träffa föreningar i syfte att förankra tankarna bakom Innebandy Flex, hur vi kan tänka när det gäller en ny syn på träning och tävling och på vilket sätt konceptet kan vara en hjälp för föreningarna att nå fler. Under hösten kommer jag sedan att hjälpa minst åtta föreningar igång i ett praktiskt genomförande.  
 
Innebandy Flex vänder sig till alla som idag står utanför innebandyn, men som skulle vilja testa på sina egna villkor.  
 
   - Det är viktigt att poängtera att det inte är något prova-på-projekt eller en slussverksamhet till den verksamhet vi traditionellt bedriver. I den moderna föreningsverksamheten ser vi att Flex ska kunna vara en naturlig del, som erbjuds lika väl som att man har knatte- och barnverksamhet och junior- och seniorverksamhet, säger Björn Adolfsson. 
 
Forskning som gjorts kring vad som kan hindra människor att ta sig in i lagidrotten pekar på att ganska mycket handlar om hur idrotten är strukturerad och organiserad.  För att göra det så enkelt som möjligt att delta i Innebandy Flex är tanken att utövarna inte behöver förbinda sig att delta en hel säsong, utan att det finns flexibilitet i så många delar som möjligt, oavsett om det handlar om kostnader, regler, tider eller spelform. Genom de förenklade spelreglerna ges också den som aldrig tidigare testat innebandy en möjlighet att lära sig spelet snabbt och kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. 
   - Den mest avgörande regelförändringen är att du inte aktivt får ta bollen av någon annan. Du får däremot bryta passningar och täcka av ytor. Det ger den ovana utövaren tid att ta emot bollen, behandla, titta upp och leverera vidare. Och faktum är att vi sett under alla de testmatcher vi spelat, att det också möjliggör att vana utövare kan spela mot totala nybörjare, säger Björn Adolfsson. 
 
För Värmlands Innebandyförbund är Innebandy Flex ett viktigt led i satsningen på att inkludera fler i sporten och kanslichef Camilla Olsson är glad över möjligheten att få testa i bredare skala. 
   - Tack vare Framåtfondens satsning får vi möjlighet att gå från ord till handling när det gäller att bredda synen på träning och tävling. Och om vi vill leva upp till att innebandyn ska vara Folksporten för alla så är den här typen av initiativ jätteviktiga. Det handlar inte om att vi ska satsa mindre på den traditionella innebandyn, utan på att vi också vill nå dem som idag av olika anledningar står utanför. 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56