Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Innebandy Flex ger fler möjlighet att spela innebandy

Det nya konceptet Innebandy Flex erbjuder en rolig, fartfylld och inkluderande variant av innebandy för att locka nya målgrupper.

Innebandy Flex togs fram i ett samarbete mellan Värmlands Innebandyförbund och RF/SISU Värmland. Flex grundar sig i den forskning som finns om trösklar till idrottande och avhopp från idrotten, med målet att skapa en så inkluderande sport som möjligt.

Satsningen erbjuder innebandy som passar alla som idag står utanför innebandyn, men som skulle vilja testa på sina egna villkor. Flex skiljer sig från den ”traditionella” innebandyn genom förenklade regler och att man får träna och tävla efter sina egna förutsättningar.

Den viktigaste regelförändringen är att du inte aktivt får ta bollen av någon annan. Däremot får du bryta passningar, störa och täcka av ytor. Det ger den ovana utövaren tid att ta emot, behandla och leverera bollen vidare i spelet, vilket skapar en större delaktighet.

Grunden inom Innebandy Flex handlar om ökad flexibilitet. Det finns inga krav på en viss träningsnärvaro. Du är med på så många träningar du vill och hinner. Alla träningstillfällen är öppna för alla – oavsett ålder, ambitionsnivå, erfarenhet och kompetens. Dock är det viktigt att inte se Innebandy Flex som en sluss verksamhet, utan som en del av den ordinarie verksamheten.

Läs mer om Innebandy Flex

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56