Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Information om scenarier för uppstart samt stängda idrottshallar

Regeringens och Folkhälsomyndigheten uppmanade den 18 december kommunerna att stänga bl.a. idrottshallar tom den 24 januari.


Eventuellt återupptagande av säsongen
Detta besked innebär begränsad möjlighet till förberedelser inför en eventuell återuppstart enligt scenario A. Därför meddelar Tävlingsutskottet som ett förhandsbesked att fokus för återuppstart av förbundsserierna nu har övergått till att ligga på scenario B eller C.

Ett definitivt beslut kring detsamma från Tävlingsutskottet, med mer information om förutsättningar, regelverk, nya matchtider etc., kommer att kommuniceras som tidigare meddelats, senast den 7 januari.

Reglemente avseende uppskjuten match i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsreglemente med riktlinjer och rekommendationer avseende träning och tävlingsverksamhet på förbundsnivå under covid-19 förlängs till 2021-01-31. Under januari månad kommer detta att revideras.

Svenska Innebandyförbundets rekommendationer
Folkhälsomyndigheten har inte uppdaterat sina allmänna råd för idrottsträning som började gälla 14 december, men utifrån regeringens uppmaning till kommunerna att stänga idrottshallar gör SIBF följande bedömningar:

SSL dam och herr samt Allsvenskan herr
Verksamheten fortlöper som planerat och SIBF:s tävlingsreglemente ska följas vid träning och match.

Inomhusträning
Svenska Innebandyförbundet avråder i nuläget från inomhusträning fram till den 24 januari. Information kring inomhusträning från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet är knapphändig, varför frågan löpande bevakas och kan komma att omprövas under perioden.

Utomhusträning
Svenska Innebandyförbundet gör bedömningen att utomhusträning för alla åldrar är möjlig om Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs. Observera att enskilda kommuner och/eller regioner kan ha utfärdat egna råd och rekommendationer avseende utomhusträning och då ska dessa följas. 

Svenska Innebandyförbundet söker kontinuerligt mer information för att utveckla våra råd och riktlinjer.

Länk till scenarier för eventuellt återupptagande av seriespelet.

Länk till SIBF:s corona-info.

 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-23, kl 17:01