Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Information om pausade förbundsseriers fortsättning

Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott (TU) har fattat beslut om olika scenarier för den fortsatta säsongen gällande förbundsserier.

Tävlingsutskottet är, i egenskap av tävlingsstyrelse, det organ som fattar beslut om tävlingsplanen och spelordningen i förbundsserietävlingarna.

Situationen med Covid-19 har påverkat seriespelet i hög utsträckning. Flera omgångar har inte kunnat spelas i enlighet med fastlagt spelschema och det finns i nuläget inga indikationer på att seriespelet ska kunna återupptas i närtid.
TU har därför arbetat fram ett antal olika scenarier för att kunna slutföra säsongen utifrån alternativa tidpunkter för en möjlig uppstart.
Utgångspunkten för samtliga scenarier är att säsongen förlängs in i juni månad. Detta för att om det visar sig möjligt att återuppta seriespelet längre fram erbjuda lagen fler matcher och genom det större sportslig rättvisa än en enkelserie, vilket annars är enda kvarstående möjlighet.

TU har inhämtat Juridiska nämndens (JN) avgörande i frågan om tävlingssäsongen kan förlängas och om fastställda datum i Tävlingsbestämmelserna såsom övergångsperiod, samarbetsavtal, dubbel licens, utlåningsavtal, samt slutdatum för förenings möjlighet att tacka nej till direktuppflyttning eller avstå från att delta i kval, kan flyttas fram vid ett förlängt seriespel. Läs JN:s beslut.

Scenarier för återupptagande av säsongen 2020/21

TU har utifrån JN:s beslut framtagit följande scenarier för den fortsatta tävlingsverksamheten säsongen 2020/21, vilka, tillsammans med ett förslag om temporära bestämmelser avseende brytdatum kopplade till områden som berörs av JN:s beslut, framlagts till Förbundsstyrelsen för beslut kopplat till påverkan på verksamhetens helhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Förbundsstyrelsen har den 2 december beslutat i frågan. Läs beslutet.

TU har vidare per den 25 november beslutat att seriespelet i Allsvenskan damer, division 1 herrar och Juniorallsvenskan pausas fortsatt och återupptas tidigast 16 januari.

Utgångspunkten för scenarierna nedan är när seriespelet kan återupptas i enlighet med myndigheters beslut och där det enligt Svenska Innebandyförbundets mening finns förutsättningar för ett genomförande.
Dessa scenarion ska ses som en inriktning för en fortsatt säsong. De är inte fullständiga utan kommer att behöva kompletteras när förutsättningarna för ett återupptagande är tydligare.

Allsvenskan damer/division 1 herrar

Scenario A
Seriespelet startas upp från och med 16 januari. Beslut om uppstart i enlighet med scenario A fattas senast 17 december.

Ordinarie matchtider gäller fortsatt för perioden 16 januari till och med sista ordinarie spelomgången (fortsatt dubbelmöten). De omgångar som inte har kunnat genomföras under oktober-januari flyttas huvudsakligen till perioden mars-april. Play off flyttas och genomförs i maj-juni.

BILD DA - A
BILD H1 - A

Scenario B
För de serier som inte kan starta upp i enlighet med scenario A sker uppstart istället under vecka 6 (10-14 februari). Beslut om förberedelser (inkomma med matchtider osv) fattas senast 17 december och finalt beslut om uppstart i enlighet med scenario B fattas senast 1 februari.
Ett nytt spelupplägg initieras för att undvika enkelmöten och för att få klart sluttabeller senast den 30 april, och fortsatt kunna genomföra ett i vissa delar modifierat play off i maj-juni.

Det nya spelupplägget i scenario B utgår från att respektive serie delas in i två grupper, till vilka man tar med sig resultat från spelade matcher i omgång 1-6. Omgång 12-17 utgår och kommer inte spelas. Omgång 18-22 spelas på matchtider enligt ursprungligt spelprogram. Omgång 7-11 läggs in efter den tidigare ordinarie slutomgången.

BILD DA - B
BILD H1 - B


Scenario C

För de serier som inte kan starta upp i enlighet med scenario B sker uppstart istället under vecka 10 (13-14 mars). Beslut om förberedelser (inkomma med matchtider osv) fattas senast 1 februari och finalt beslut om uppstart i enlighet med scenario C fattas senast 1 mars.
Berörda serier att avgöras via enkelmöten. Resterande del av matcherna från första halvan av seriespelet genomförs. Andra halvans matcher utgår och kommer inte spelas.
Play off flyttas och genomförs i maj-juni (samma play off som i scenario A).

BILD DA - C
BILD H1 - C


Scenario D

Om varken scenario A, B eller C, utifrån ett helhetsperspektiv, kunnat startats under vecka 10 (utifrån beslut senast den 1 mars) kommer play off-spelet utgå och seriespelet fortsätter in i maj-juni för att framta sluttabeller som blir kvalificerande till säsongen 2021/22. Ett begränsat play off till SSL dam kommer att genomföras efter avslutade serier.

Juniorallsvenskan/Innebandyfesten

Scenario A
Fortsatta dubbelmöten från och med 16 januari. Beslut om uppstart i enlighet med scenario A fattas senast 17 december.
Serien avslutas senast den 30 april. Play off och Innebandyfesten genomförs i maj-juni.

Scenario B
Om Juniorallsvenskan inte kan startas upp i enlighet med scenario A spelas serien som enkelmöten med start vecka 6 (10-14 februari). Beslut om förberedelser (inkomma med matchtider osv) fattas senast 17 december och finalt beslut om uppstart i enlighet med scenario B eller att skjuta på uppstart ytterligare fattas senast 1 februari.

Serien avslutas senast i vecka 10, för att därefter under mars-april genomföra ett modifierat play off (fler lag avancerar till play off). Play off fortsätter sedan i maj-juni inklusive Innebandyfesten.
Innebandyfesten flyttas därigenom preliminärt till 11-13 juni.

SSL dam och herr samt Allsvenskan herr

Serierna fortsätter enligt tidigare kommunikation.

Varför pausas inte dessa serier i detta läge då säsongen kan förlängas till maj-juni?
Det kan uppkomma ett behov att i ett senare skede behöva pausa dessa serier, och då behövs maj-juni tas i anspråk. Därför har bedömningen gjorts att dessa serier ska fortsätta. Dessa serier har också har ett mer omfattande slutspel och play off med fler matcher.

Kval till förbundsserier

Högsta SDF-serie på damsidan, med kvalplats till förbundsserie 2021/22, ska vara färdigspelad senast 2 maj.

Högsta SDF-serie på herrsidan, med kvalplats till förbundsserie 2021/22, ska vara färdigspelad senast 9 maj. Högsta SDF-serie, med direktplats till förbundsserie 2021/22, ska vara färdigspelad senast 30 maj.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-03, kl 16:00