Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Information angående serieavgifterna

Svenska Innebandyförbundet har fattat beslut att subventionera serieavgifterna i Allsvenskan Dam och Division 1 Herr för säsongen 2021/22.

Svenska Innebandyförbundet har beslutat att satsa på en återstart av innebandyn under kommande verksamhetsår och en del av detta är att göra utrymme i budgeten för 2021/22 för att subventionera serieavgifterna kommande säsong för föreningarna i Allsvenskan Dam och Division 1 Herr med 10 000 kr per lag.

Beslutet att inte göra någon återbetalning av serieavgifterna för säsongen 2020/21 har tagits med grund i att en stor del av arbetet med seriespelet skett under flera månader innan seriestarten och att förbundet under hela tidsperioden fram till beslutet att stänga ned säsongen, lagt ned ett stort arbete på att anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ta fram olika scenarier för att åter kunna starta säsongen.

Svenska Innebandyförbundet kommer att arbeta vidare för att möjliggöra för våra SDF och föreningar att komma tillbaka till innebandyn med full kraft i höst.

FAQ – avgifter

Vad är en serieavgift?

Serieavgiften till förbundsserierna är uppdelad i tre delar. Dels en del för att täcka tävlingsadministrationen, dels en del som täcker domaromkostnader, såsom för domarnas resor och boende vid match, samt en del som är en reseutjämningspott om 9000 kr/lag (den sistnämnda delen gäller för Allsvenskan dam/herr och div 1 herr). Förbundsstyrelsen beslutade den 26 februari att återbetala reseutjämningspotten jämnt fördelad mellan alla lag i Allsvenskan damer och division 1 herrar.

Varför blir det ingen återbetalning nu?

Skälet till detta är flera, bland annat:

-> att en stor del av arbetet och planeringen med seriespelet skett under flera månader innan seriestarten och att Svenska Innebandyförbundet under hela tidsperioden, fram till beslutet att stänga ned säsongen, lagt ned ett stort arbete på att anpassa oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ta fram olika scenarier för att kunna starta säsongen.

-> att relationen mellan förbund och förening i idrottsverksamheten är en medlemsrelation – det är således inte en relation mellan en näringsidkare och en konsument. Detta innebär att den konsumenträttsliga lagstiftningen inte gäller mellan förbund och föreningar som deltar i idrottsverksamhet och ingen laglig grund för återbetalning finns.

-> att en återbetalningssekvens från förbund till förening och därefter vidare till lag och enskilda medlemmar kommer få för stora konsekvenser på innebandyrörelsen i stort. Svensk Innebandy behöver rusta för de utmaningar vi har framåt och återbetalningar i alla led kan leda till en motsatt effekt.

Hade Svenska Innebandyförbundet kunnat söka bidrag hos Riksidrottsförbundet kring serieavgifter?

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar har under olika perioder kunnat ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin. Grundförutsättningen för att kunna söka stöd för SF samt SDF har varit att organisationen har behövt kunna visa på ett negativt resultat på hela verksamheten för att vara berättigade för stöd. I Svenska Innebandyförbundets fall har en stor del av främst landslagsverksamheten skjutits upp vilket innebär att förbundets resultat aldrig har varit negativt. Svenska Innebandyförbundet har därför hittills endast fått bidrag för perioden mars-april 2020 och kommer inte heller att kunna söka för perioden jan-april 2021.

Hade Svenska Innebandyförbundet kunnat korttidspermittera personal för att spara in pengar och därmed kunnat betala tillbaka serieavgiften?

För att kunna korttidpermittera personal och ansöka om stöd hos Tillväxtverket behöver företag/organisationer kunna påvisa tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Då många av våra planerade aktiviteter flyttats fram, vilket innebär kostnadsbesparingar, så har Svenska Innebandyförbundet inte uppfyllt kriterierna för att kunna korttidspermittera personal.

Kommer det att komma andra subventioner under nästa säsong?

Sportkontoret tittar på olika möjligheter att bidra till en återstart av innebandyn i SDF och föreningar. Då regeringen torsdagen den 1 april beviljade stöd till idrotten för första halvåret 2021 kommer förhoppningsvis en del att gå till framåtriktad verksamhet och Svenska Innebandyförbundet kommer att återkomma när vi vet hur vi kan nyttja detta bidrag på bästa sätt.

Hur gör andra idrotter med återbetalning/icke återbetalning av serieavgifter?

Samtliga stora lagbollsporter har meddelat att de inte planerar att återbetala några avgifter men att de istället tittat på att eventuellt subventionera nästa års avgifter och även satsa på andra typer av kompensationer. Många inväntar även ytterligare besked om stöd innan de beslutar något.

Hur ser Svenska Innebandyförbundets ekonomiska resultat ut i år?

För verksamhetsåret 2020/21 kommer Svenska Innebandyförbundet att göra ett överskott. Det beror på att många av de planerade aktiviteterna, såsom U19-VM (dam), flertalet landslagsuppdrag och läger samt olika konferenser mm, blivit framflyttade till kommande säsong. Detta innebär att Svenska Innebandyförbundet under året har gjort kostnadsbesparingar. Då väldigt få aktiviteter har ställts in, utan skjutits upp till kommande verksamhetsår, kommer överskottet att flyttas över till nästa verksamhetsår då vi ska genomföra mer verksamhet än normalt med till exempel fyra VM-turneringar. Budgeten för 2021/22 kommer att vara underbalanserad för att vi dels ska kunna genomföra den verksamhet som vi har planerat, dels det som har skjutits upp men även för att kunna satsa på en ordentlig återstart av innebandyn. För att kunna göra detta behöver årets överskott täcka kommande budgets underskott.

 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-04-13, kl 07:27