Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Information angående serieanmälan

För att serieanmälan ska vara komplett ska förbundsserieföreningarna skicka in följande senast 1/8:

1) Justerat årsmötesprotokoll från genomfört årsmöte 2018
2) Bokslut (resultat och balansrapport)från senaste bokslutet som är justerat och godkänt av årsmötet 2018.
3) Budget för kommande säsong 2018-2019
4) Intyg på skulder undertecknat av ordförande och revisor
5) Revisionsberättelse

Från 1 augusti utgår administrativa meravgifter (1000 sek per tillfälle) för sent inskickade handlingar.

Allt skickas till info@innebandy.se 

Elitlicens:

Förbundsstyrelsen har i samråd med SEI Beslutat i februari 2014 att innebandyn inför Elitlicens. Elitlicensen gäller alla som spelar i eller kvalar upp till SSL/Allsvenskan/Division 1.

Svensk innebandy har beslutat att införa elitlicens, vilken i korthet innebär följande:

  • Säsongen 14/15 införs gemensam kontoplan (ska börja konteras och bokföras enligt denna senast från 1 maj 2015)
  • Säsongen 15/16 införs gemensamt räkenskapsår med avslut 30 april (måste vara infört 1 maj 2016)
  • Säsongen 16/17 måste varje elitklubb ha auktoriserad eller godkänd revisor
  • Säsongen 17/18 ska elitklubb vara skuldfri (alltså den 1 maj 2018 får inga skulder finnas inom idrotten)
  • Säsongen 18/19 ska eget kapital vara positivt (alltså den 1 maj 2019 måste eget kapital vara positivt)
  • 1 maj 2019 då gäller innebandyns elitlicens fullt ut

Som ett led i att kunna ge klubbar tid att anpassa sker alltså nu ett första steg, att börja bokföra och kontera i enlighet med innebandyns gemensamma kontoplan, anvisningarna gäller från 1 maj 2014. Senaste datum att påbörja kontera och bokföra enligt kontoplanen är alltså den 1 maj 2015.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2018-06-15, kl 06:09