Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Inbjudan till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Information kring Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte publiceras nu, trots rådande omständigheter. Detta enligt våra stadgar.

Svenska Innebandyförbundets styrelse bjuder härmed in till Förbundsmöte i Stockholm enligt nedan. 

Tid: 
Söndag 14 juni 2020, kl. 13:30 

Plats: 
Best Western Bromma, Ulvsundavägen 193, 168 67 Stockholm-Bromma 
 
Fullmakt: 
Fullmakt och anmälan till Förbundsmötet kommer i samband med kallelsen. 

Handlingar: 
Handlingar kommer att presenteras efterhand som de är klara på www.innebandy.se/forbundsmotet.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56