Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

IKC - här sker forskning om innebandy

Innebandyns kompetenscentrum, IKC, är ett samarbete mellan Umeå universitet, Umeå kommun och Svenska Innebandyförbundet.
- Innebandyns kompetenscentrum har utvecklats från att ha varit ett lokalt kompetenscentrum till att i dag vara ett nationellt kompetenscentrum och vi samarbetar med forskare, studenter och allmänheten inom hela Sverige, säger Taru Tervo, forskningssamordnare på IKC.

Samarbetsavtalet om IKC tecknades under våren 2012 och verksamheten kom i gång under hösten samma år. Samarbetspartnerna hade då ett gemensamt mål: att skapa ett nationellt kompetenscentrum där man med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekt skulle utveckla svensk innebandy inför framtiden med fokus både på bredd-, motion- och elitverksamheten.
Arbetet inom IKC styrs av en styrgrupp som har representanter från de tre samarbetspartnerna.

- Innebandyförbundet valde att placera IKC i Umeå trots att Svenska Innebandyförbundets huvudkontor finns i Solna i Stockholm. Det fanns många olika argument för SIBF när de valde att börja samarbeta med Umeå Universitet och Umeå kommun. Först och främst är Umeå och hela Västerbotten ett stort innebandyområde där det finns flera tusen spelare som är registrerade under Svenska Innebandyförbundet, samt att landets enda riksinnebandygymnasium, RIG, finns i Umeå, säger Taru Tervo, forskningssamordnare på IKC, och fortsätter:

- Dessutom är Umeå universitet ett fullbreddsuniversitet med mycket idrottsforskning och idrottsutbildning. Hos oss samlas all idrottsrelaterad utbildning och idrottsforskning samt alla elitidrottande studenter inom Idrottshögskolan och Innebandyns kompetenscentrum är placerat under Idrottshögskolan.

Se ett videoreportage om IKC:

Inom Idrottshögskolan finns det ett forskningsnätverk som består av cirka 60 etablerade forskare och doktorander som utför idrottsrelaterad forskning inom ett tiotal olika akademiska discipliner.
Inom Umeå universitet finns alltså en väldigt bred forskning- och utbildningskompetens inom området idrott.
Umeå universitet är också sedan hösten 2015 utsedda av Riksidrottsförbundet till ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet.
Umeå stad har flera gånger blivit rankad som en av Sveriges bästa idrottsstäder. I Umeå finns det omkring 300 olika idrottsföreningar och flera stora idrottshallar. Där finns även en av Europas största träningsanläggning, IKSU Sport, med nästan 22 000 medlemmar.

- Innebandyn är en ung sport jämfört med många andra idrotter, och det speglar även innebandyns vetenskapliga läge. Inom området innebandy har man inte utfört många vetenskapliga forskningsprojekt, det vill säga att forskare som jobbar inom universiteten eller andra lärosäten skulle ha undersökt frågor relaterad till själva spelet. Till exempel tekniska aspekter och innebandymaterial eller innebandyspelaren, säger Tervo.

- När IKC startades utförde vi en bred granskning på olika vetenskapliga databaser för att hitta alla publicerade vetenskapliga artiklar om innebandyn. Granskningen resulterade i väldigt få vetenskapliga artiklar då, faktiskt bara 25 stycken. Sedan IKC startades har vi och andra innebandyintresserade forskare ökat siffran ordentligt. Granskningen och diskussioner med Svenska Innebandyförbundet och forskare inom Umeå universitet ledde till den första forsknings- och utvecklingsplanen för Svensk Innebandy för åren 2012-2014. Nu tas en sådan plan fram för varje ny avtalsperiod. Syftet med planen är att guida arbetet inom IKC och att hitta de rätta områden att utföra praktiknära idrottsforskning. Man kan även kalla IKC en ”gate keeper” för Svenska Innebandyförbundet, alltså en vägvisare som hjälper dem att satsa på rätt saker, Även gällande att hjälpa till med långsiktigt utvecklingsarbete som görs på evidensbaserade grunder.

Inom IKC initieras forskningsprojekt i tight samarbete med Svenska Innebandyförbundet. Inget projekt påbörjas innan diskussion med berörda personer görs.

Det arrangeras konferenser som har relevans med utveckling inom innebandyn och IKC agerar även som länk mellan innebandyvärlden och akademin för att båda partnerna ska förstå varandra bättre och att akademin och idrotten ska närma sig varandra.
Ett viktigt arbete inom IKC är att sprida ut resultat från olika projekt till innebandyrörelsen så att man gemensamt kan utveckla innebandyn.

- Sedan starten 2012 har vi initierat och haft samarbete med en mängd olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika akademiska discipliner såsom fysioterapi, idrottsmedicin, idrottspedagogik, idrottsfysiologi, idrottsnutrition och idrottspsykologi. De projekten är antingen utföra med hjälp av etablerade forskare eller studenter. Innebandyns kompetenscentrum har utvecklats från att ha varit ett lokalt kompetenscentrum till att i dag vara ett nationellt kompetenscentrum och vi samarbetar med forskare, studenter och allmänheten inom hela Sverige och har även internationella kontakter.

IKC delar även ut två uppsatsstipendier årligen: 10 000 kr för bästa magister/master och 5000 kr för bästa kandidatuppsats.

- IKC vill fortsätta utveckla svensk innebandy inför framtiden genom att idrotten och akademin samarbetar ännu mer.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55