Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Hallstensson: ”Vi får mer flyt i spelet”

Ulf Hallstensson, meriterad mästartränare på såväl landslags- som SSL-nivå, har lett arbetet att se över det som sker innanför sargen. Med målet att öka innebandys underhållningsvärde. 

Som en del i Svensk Innebandys elitutvecklingsarbetet har Svenska Innebandyförbundet under säsongen 2017/18 genomförts en analys av herrarnas Svenska Superligan (SSL).

- Mitt uppdrag har varit att göra en analys av produkten innanför sargen, alltså själva spelet, säger Ulf Hallstensson och fortsätter:

- Det första steget, under förra året, hade fokus på herrarnas SSL och detta år är det SSL på damsidan. Frågan vi ställt oss är var svensk innebandy står idag och i vilken riktning vi ska? Det arbetet har vi påbörjat nu. Långsiktigt handlar det om att ta fram en vision med spelet i fokus tillsammans med tränare, spelare och domare.

Hur har arbetet sett ut?
- Det är tränare, spelare och domare som styr skeendet innanför sargen och första steget var att samla in information ifrån dessa grupper. Detta har gjorts med vissa frågeställningar som ”hur ser du på spelet idag?” och ”hur vill du att det ska se ut i framtiden?”.  De i sin tur innebär följdfrågor som ”om vi vill att spelet ska se ut på ett viss sätt, vad innebär det?” Och ”vad ställer det för krav på framtidens spelare, tränare och tillämpning av regler?” Efter informationsinsamlingen har vi fått analysera och ta fram en gemensam riktning för Svensk Innebandy. 

Vad är det för förändringar som kommer att ske?
- Det vi kommit fram till är att alla vill ha ett bättre flöde i spelet. Får vi till förändringarna vi föreslagit tillsammans, vilket vi tror att vi får genom att tillämpa regelverket annorlunda, så kommer vi att få färre avbrott och mer flyt i spelet. Alltså ett bättre flöde. 

 Domarna har fått några nya riktlinjer. Hur stora förändringar är det?
- Det handlar om förändringar i hur vi tillämpar det regelverk som redan finns. Det påverkar alla innanför sargen och kräver förändring av alla. Alltså hur vi tillämpar regelverk men också dömer, spelar och hur vi beter oss innanför sargen. 

Vilken förändring kommer ge störst inverkan?
- Det finns ett regelverk som man sätter internationellt så det vi kan påverka är hur man tillämpar reglerna exempelvis en frislagssituation. Måste bollen vara på exakt rätt ställe?  Förutom i slottet/mitt framför mål kanske det inte är lika viktigt att bollen ligger på exakt rätt ställe. Låt bollen vara vid avblåsning, sluta kladda och hålla i boll som bestraffat lag. Vi ska låta spelet få fortgå vilket också ställer krav på att spelarna har fokus på spelet och inte domsluten. 

Hur påverkas underhållningsvärdet?
- Matcherna kommer flyta på bättre och den totala tiden för en match blir kortare. Fokus hos domare och spelare ligger på spelet mer än domslut. 

Vad säger föreningarna och domarna?
- Det är många som varit med och lyssnat och kommit med inspel. Alla vill samma sak. Alltså ett bättre flöde i spelet och då går snacket vidare om hur vi når dit. Vi har varit noggranna med att uppdatera alla berörda parter vad som händer - hur man ser på det och vart man vill och hur man ska komma dit? 

Målet är att få fler att titta på innebandy?
- Ja men det handlar inte bara om de som tittar utan alla målgrupper är lika viktiga. Vi vill att alla ska känna stolthet i vår sport och vårt utövande av den. Detta är ett steg i rätt riktning.

Läs mer:
Sex direktiv som ska öka underhållningsvärdet
Nya direktiv till domarna ska öka underhållningsvädet

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55